Článek: 1289 | Naposledy změněno: 18.04.2024

Řízení lidských zdrojů - rozcestník

Související rozcestníky | Mzdové práce | Finanční modul | Účetní modul


 

Převod mezd na nový rok

Číselník období -  *8000

 • Mzdy posloupnost - návod v CRM*

Matriční údaje zaměstnance

 • Pořízení zaměstnance, nastavení *7011
 • Nastavení srážek/zálohy - *7011, *7039, *7033
  • Pořízení zaměstnance - návod v CRM*
  • Zákonné srážky ze mzdy, dle OSŘ - návod +627
  • Exekuce, výživné, insolvence... nastavení - návod +894
  • Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky  - návod +1910
  • Paušální náhrada nákladů při zpracování exekucí - návod +3084
  • Nezabavitelné srážky dle rozsudku soudu, rok 2022 - návod +3131
  • Platby/hromadné platby na penzijní připojištění, životní pojištění (příspěvek zam_tele) - návod +641
  • Podporované produkty na stáří - změna druhů mezd - návod +3445
  • Spoření, pojištění, penz. připojištění (srážky ze mzdy zaměstnanci) - návod +895
  • Záloha z mezd (nastavení), pořízení zálohy - návod +3005, nastavení číselníků - návod +3004
 • Nastavení údajů pro TREXIMU -  *7011
  • Doplnění údajů pro statistická šetření - návod +898

Hrubé mzdy, nepřítomnosti

 • Nepřítomnosti (nemoci, OČR, MD, RD,..) - *7037
  • Nepřítomnosti  - návod v CRM*
  • Změna v poskytování náhrady při neschopnosti od 9.10.2009 - návod +904
  • Odesílání Přílohy k žádosti o nemocenské dávky - návod +1051
  • OČR při péči o dítě do 10 let - návod +3028
  • Souběh neschopenky a karantény - návod +2815
  • "Krizové" OČR z důvodu uzavření výchovného zařízení (platné do 28.2.2022) - návod +2705
  • Příspěvek v karanténě, tzv. izolačka (platné do 28.2.2022) - návod +2890
 • eNeschopenky - *7037
 • Hrubé mzdy bez možnosti klíčování - *7036
  • Hrubé mzdy - návod v CRM*
  • Pořízení mezd bez klíčování - návod +1154
 • Hrubé mzdy s možností klíčování, zadání zakázek - *7029
  • Hrubé mzdy - návod v CRM*
  • DUPy ve mzdách - návod +496
  • Srážky z mezd / vystavená fakturaci zaměstnanci - návod +1151
  • Nastavení a automatický výpočet hrubých mezd - návod +1153
  • Dodatečné rozklíčování hrubých mezd podle dodatečně pořízených hodin - návod +1155
  • Rozklíčování mezd podle klíčů/zakázek u odprac. doby - návod +1896
  • Výmaz pořízených mezd v období - návod +1891
  • SICK DAYS  - návod +2012
  • Převzetí hodin z prac. kalendáře do pořízení mezd - návod +2906
  • Placené volno související s akcí pro děti a mládež - návod +2925
  • Základní mzda s procentickou prémií - návod +2982
  • Automatická náhrada za svátek - návod +3347
  • Nárok a čerpání náhradního volna za svátek, výkaz 815 - návod +3348
 • Importy do mezd - *7029
  • Import mezd ze souborů, externích systémů - návod +1644
  • Import mezd - příklady nastavení šablon, souborů - návod +2729
 • Mzdová výroba (vnitropodnik) - rozcestník +2025

 

Mzdové výpočty - průměry, zaknihování, spojovák

 • Mzdové výpočty, spojovák - návod v CRM
 • Novela ZDP  - korekce pro superhrubou mzdu 2019 - návod +2479
 • Nastavení kontroly - dopočet do min./zaručené mzdy - návod +2550
 • Průměrný výdělek ve vazbě na nejnižší úrovně zaručené mzdy - návod +2773
 • Stravenkový paušál - návod +2852
 • Stravenkový paušál - nad limit - návod +2883
 • Dovolená - aut. výpočet při čistých mzdách - návod +2913
 • Osovobozené plnění zaměstnavatle §6(9)d) - návod +3451

Sestavy, výstupy z mezd

 • Zaměstnanci
  • Výpočet průměrného přepočteného počtu zaměstnanců (PPPZ), ročních pracovních jednotek (RPJ) - návod +2429
  • Výplatní listina mailem - návod +2454
  • Výplatní listina - zobrazení dalšího údaje v nápočtu mezd - návod +2750
  • Výplatní listina - nastavení zobrazení údajů - návod +3173
  • Zobrazení nepeněžního plnění zaměstnavatele na mzdovém listě - návod +2470
  • Antivirus režim A, B - návod +2707
  • Prominutí pojistného na soc. poj. zaměstnavatele - návod +2730
  • Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance - návod +3350
  • Upozornění na změnu platového stupně - návod +2842
  • Potvrzení příjmů podle § 63 odst. 2 zákona o státní sociální podpoře - návod +3393
 • Sociální pojištění *7046, 7047, 7060
  • Pořízení ELDP - návod +565
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení - návod +569
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení od 1.4.2022 - návod +3130
  • Přehled o výši pojistného (*7060) - návod +995
  • Elektornická podání na VREP - zjednodušený - návod +566
  • Elektronická podání na ČSSZ - VREP - návod +567
  • Elektornická podání na ČSSZ - datová schránka - návod +1458
  • Elektornická podání na ČSSZ - nové rozhraní VREP - návod +1133
  • Sleva na pojistném u zkrácených úvazků - návod +3273
  • Možnost vložení "přílohy" k podání na ČSSZ - návod +3320
  • Podání na ČSSZ - koncept DS WinFAS - návod +3446
 • Zdravotní pojištění
  • Elektronické zasílání souborů na Portál ZP - návod +1121
  • Přehled o platbě zdravotního pojištění - návod +1935
  • Hromadné oznámení zaměstnavatele ZP (*7061) - návod +1123
 • Daně
 • IQ sestavy, Výkazy
  • Mzdové výkazy - návod v CRM
  • IQ sazby a nároky - zobrazení sazeb a nároků do sloupců - návod +3137

Zákonné pojištění zaměstnanců

Číselníky

 • Číselník druhů mezd *7027
 • Nastavení účtování mezd *8014
  • Nastavení účtování mezd v číselníku tvorba účtů - návod +584
  • Duplicity v čís. *8014 Tvroba účtů, mzdy - návod +673

Personalistika

 • Metodika personalistika  - návod v CRM
 • Objednávka na sklad  - návod v CRM 
 • Evidence testování zaměstnanců COVID19 - návod +2888
 • Mimořádná prohlídka - návod +3152
 • Mimořádná prohlídka - změna pracovní pozice - návod +3192
 • Přílohy v Personalistice - návod +3157
 • Jiné datum pro příští periodu u provedené činnosti - návod +3345
 • Pracovní režim zaměstnance pro žádanku o lék. prohlídku - návod +3346
 • Žádost o lékařskou prohlídku s uvedením pracovních činností - návod +3355

Pracovní úrazy

 • Metodika pracovní úrazy  - návod v CRM 

Evidence docházky 

 • Metodika evidence docházky - návod v CRM

Mezimodulové propojení

 • Zápočet vratky dně FU - návod +580
 • SPAD ve mzdách - disketa do České spořitelny - návod +384
 • Sloučení mzdových závazků - soubor PF - návod +638
 • Předvýběr a příkaz do banky - návod v CRM*, finanční modul
 • Kontrola spojováku MZDY - návod +892

 

*návod v CRM = k dispozici po přihlášení do zabezpečené části stránek (pravý horní roh tohoto okna),
sekce Školící materiály.

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    18.04.2024    | Článek:    1289    |     www.WinFAS.cz