Článek: 898 | Naposledy změněno: 21.09.2009

Doplnění údajů pro statistická šetření
ISP a ISPV (Trexima)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

ISP – Informační systém o platech (pro nepodnikatelskou sféru) spravuje Ministerstvo financí, šetření probíhá jednou za pololetí. Na stránkách https://isp.mfcr.cz. je k dispozici kontrola pořízených dat a následně import do systému.

ISPV – Informační systém o průměrném výdělku (pro podnikatelskou sféru).  Šetření je pod názvem Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku zařazeno do programu statistických zjišťování, vyhlášených Českým statistickým úřadem (ČSÚ), zpracovatelem těchto dat je TEXIMA, spol. s r.o., www.trexima.cz, zde najdete lokální pořizovací program a pokyny.

Pokud jako zaměstnavatel děláte statistické výkazy ISP nebo ISPV ve WinFASu musíte doplnit údaje u zam-ců, v apl. *7011.

1) záložka Statistika, vyplníte požadované údaje u zam-ce, podle toho jest-li jde o údaje pro ISP, ISPV nebo obojí:

 • postavení v zaměstnání: rozbalte KUK a vyberte možnost (kód postavení v zaměstnání dle číselníku CZICSE
 • místo obvyklého výkonu práce: vyplňujete pokud je různé od sídla
 • vedení dalších zam-ců : zatrhnete pokud zam-ec vede, řídí další osoby
 • typ platu, platová tabulka: vyberte z možností
 • nerovnoměrná pr. doba: vyplňte pokud v úvazku není zadán prac. kalendář a  zadaný úvazek neodpovídá
  skutečným směnám (př: zam-ec chodí do práce Po – So  6 hod a každou druhou neděli 11 hod., ale v úvazku má  zadáno 8/40)


2) tl. Stupně zam-ce , zde vyplníte dosažené vzdělání

 • Klepněte na KUK a vyberte druhou možnost KKOV_2,  vyplňujete pouze stupeň dosaženého vzdělání.
 • Pokud zvolíte možnost KKOV, pak se vybírá obor a stupeň dosaženého vzdělání
  (první čtyři čísla znamenají obor dosaženého vzdělání, písmeno pak stupeň dosaženého vzdělání).


3) tl. Pozice, údaje jsou platné pro konkrétní ppv

 • zaměstnanec s více ppv: označte ppv a pořizujete údaje ke konkrétnímu ppv, tl. Pozice
 • tl. Přidej, zadáte  pracovní pozici zam-ci (pro konkrétní prac. pozici – např. traktorista, lze zadat firemní úvazek  a pracovní kalendář, nastavení provedete v čís. *7006)
  •  tl. Stupně pozice (1.): pro ISP – platové tarify
  •  tl. Prac. náplň (2.): modul Personalistika
  •  tl. Činnosti (3.):požadované personální činnosti u zam-ce (prohlídky, školení, svěřené předměty, benefiy,…) modul Personalistika


U PPV zaměstnance je možné zadat dvoje pozice:

 • 1 - přednostní (=firemní), slouží pro personalistiku a sestavy
 • 2 - výjimka pro statistiku (odlišné pro statistiku ISPV Trexima)

To lze využít v případě, že fiermní pozice jsou méně podrobné a pro statistku ISPV to nestačí. Např. firemní pozice je označena jako THP (pro všechny THP jsou určeny stejné prohlídky, školení,... na sestavách je zobrazováno společně), ale pro ISPV je potřeba u jednotlivých zaměstnanců nacíc rozlišit CZ-ISCO (účetní, skladník, mechanizátor apod.)

tl. Stupně pozice (pro ISP) zadáte platovou třídu a stupeň

5) Obor nejvyššího dosaženého vzdělání (ISPV - Trexima)
Jedná se o 30-ti místný řetězec, složený z roku ukončení studia, typu školy, místa studia a vlastního studijního oboru. Podrobnější metodika je uvedena na https://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Prirucka.aspx.
Výše uvedené údaje musíte od zaměstnanců získat a následně z nich zjistíte požadavoaný kód dosaženého vzdělání.

 • Spusťtě apl. *7011 Zaměstnanci, tl. UPRAV, záložka Pojištění a ostatní údaje
 • Údaj Obor vzdělání (ISPV)


 • Klepnete na ikonu zjisti (zeměkoule)
 • Otevře se internetová stránka https://www.obory-vzdelani.cz/
  • zadejte požadované údaje (viz. příklad), tl. Kopírovat


 • potvrdte možnost Povolit přístup


 • Internetový prohlížeč zavřete a dostanete se zpět do *7011Zaměstnanci
 • Klepnete na ikonu vlož a zjištěný kód se z clipboardu vloží do pořízení, uložte


4) Data pro statistická šetření 
Sestavy Mzdy – RLZ, složka Statistika. 

 •  vytvoříte soubor a uložíte ho na svůj PC, soubor lze nahrát do kontrolního rogramu
 •  ISP: kontrola a import dat na stránkách https://isp.mfcr.cz
 •  ISPV www.trexima.cz , oblast Statistika výdělků


Internetový kontrolní program není potřeba instalovat, ale stačí jej pouze spustit. Po nahrání dat umožňuje provést kontrolu, zašifrování a odeslání dat. V tomto programu nelze provést opravy chybných údajů.

Pro kontrolu a opravy dat lze využít Lokální pořizovací program, který je potřeba stáhnout a nainstalovat na počítač. Na rozdíl od Internetového kontrolního programu tento program umožňuje přímou editaci dat.

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    21.09.2009    | Článek:    898    |     www.WinFAS.cz