Článek: 1935 | Naposledy změněno: 26.05.2022

Přehled o platbě zdravotního pojištění

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


  

Přehledy o platbě pojistného zasílejte elektronicky přes portál zdravotních pojišťoven  https://www.portalzp.cz/
n
ebo portál konkrétní pojišťovny. Soubor k tomuto odesílání je vytvořen přímo z WF (s příponou .h00).
Nabízí se jako další krok po tisku přehledu.

V Řízení lidských zdrojů rozbalte složku sestavy – pak složku zdravotní.
Vyberte PŘEHLED – pdf, soubory.

Tisk přehledu

 

Okno Parametry Přehledu:

  • Data jsou předvyplněná podle číselníku období, lze přepsat
  • telefon: vyplňte, následně se bude již doplňovat
  • Tl. OKNabídne se seznam pojišťoven pro tisk přehledů. Tisk přehledů můžete ovlivnit provedením zatržítek ve sloupci Výběr.

  • Tl. OK


Klepnutím na tl. OK potvrdíte přímý tisk na tiskárnu bez zobrazení formuláře.
V parametrech je možnost:

  • zobrazit: zobrazení formuláře pro následné uložení (uložit jako = Shift+Ctrl+S) a možnost odeslání přes datovou schránku (strojově čitelné pdf)
  • jen uložit - uloží se soubor ve formátu .xdp (tuto příponu nelze odesílat přes datové schránky)  • Pokud si formuláře zobrazíte, při zavření na dotaz odpovězte NE. 
Na další dotaz potvrďte ANO.


Tvorba souboru

Nabídne se parametrické okno pro tvorbu souborů, proveďte výběr pojišťoven, tl. OK.

 
Otevře se dialog pro uložení souboru. Soubor uložíte na PC, poté vložíte na portálu zp.

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    26.05.2022    | Článek:    1935    |     www.WinFAS.cz