Článek: 2842 | Naposledy změněno: 27.08.2021

Upozornění na změnu platového stupně

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

V rozpočtové a příspěvkové sféře lze v IQ-zaměstnanci a PPV zobrazit upozornění, zda se v daný měsíc má změnit platový stupeň. Lze zvolit stupnici 12, nebo 7 stupňů.

Zobrazí se praxe v letech včetně započítání dnů praxe před nástupem.
Sestava zobrazuje požadovanou změnu stupně podle data nástupu, započitatelné praxe před nástupem a kontroluje potřebné dosažené vzdělání k zařazení do platového stupně (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. § 4 odst. 7)

Zobrazení sestavy

 • RLZ
 • Sestavy/Zaměstnanci/IQ Zaměstnanci a PPV
 • Záložka PPV- údaje pro zobrazení:
  • Datum do: vhodné vyplnit, aby se nenačítaly i skončené PP
  • Datum do: povinný údaj
  • Změna platového stupně: zvolit stupnici
  • Zatržítko u zeleného údaje Povinné – jen kdo má: zobrazí se zam_ci, kteří v měsíci zobrazení mají změnu platového stupně
  • PPVzaměstnance: vybrat možnost zobrazení (nepovinný údaj)
 • tl. Data


 

 • Zobraené údajeí ve sloupcích:
  • Praxe roků: počet roků praxe v měsíci zobrazení sestavy (př. 10/2020)
  • Praxe min. měsíce: praxe roků v minulém měsíci (př.09/2020)
  • Stupeň. požad.: jaký platový stupeň dosahuje zam_ec v měsíci zobrazení sestavy
  • Stupeň min. měs.: jakého platového stupně dosahoval zam_ec v minulém měsíci
  • Změna stupně:
   • 1, dochází ke změně požadovaného platového stupně
   • 0, nedochází ke změně platového stupně

př. 1: u zam_ce se zvyšuje počet let praxe, ale podle platových tabulek nedochází k navýšení platového stupně, sloupec
Změna stupně =0


př. 2: u zam_ce se zvyšuje počet let praxe, podle platových tabulek dochází k navýšení platového stupně, sloupec
Změna stupně =1


Nastavení praxe u zaměstnanců

Započitatelná praxe před nástupem u jiného zaměstnavatele nebo z předchozího PP téhož zaměstnavatele se nastavuje k aktuálnímu PP.
Praxi z předchozího PP téhož zaměstnavatele nelze automaticky započítat, protože nemusí splňovat podmínky pro započítání praxe.

 • Apl. *7011 Zaměstnanci
 • Záložka Další údaje
  • Dny praxe před nástupem: doplňte počet dnů započitatelné praxe


Číselník stupňů *7004

Tento číselník je distribuovaný IS WinFAS, hodnoty nelze upravovat. Kromě uživatelsky nastavených stupnic.

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    27.08.2021    | Článek:    2842    |     www.WinFAS.cz