Článek: 2025 | Naposledy změněno: 07.09.2021

Mzdové práce (vnitro) - rozcestník

Související rozcestníky | Řízení lidských zdrojů Mechanizace |


 

Hrubé mzdy s výpočtem vnitra

 

 • Hrubé mzdy, mzdové práce - návod v CRM*
 • Metodika výroba, RUDEP (CRM)
 • Nastavení a práce v mzdové výrobě  - návod +660
 • Pořízení mezd dle katalogu prací + RUDEP - návod +1060
 • Pořízení PHM v mzdové výrobě  - návod +1103
 • Nastavení nové výrobní operace pro mzdovou výrobu - návod +1161
 • Zpětný přepočet vnitra u mzdových prací - návod +1190
 • Fakturace z evidence výrobních operací - návod +1191
 • Pronájem lidské práce - návod +1207
 • Automatická tvorba příplatků u výrobní operace - návod +1611
 • Ukončení platnosti již nepoužívané práce ve výrobní operaci - návod +1936
 • Rozdělení výrobních operací, přesun LP do prémií  - návod v CRM*
 • Pořízení seznamu více půdních bloků u práce - návod +2199
 • Převzetí hodin z prac. kalendáře do pořízení mezd - návod +2906
 • Výrobní operace s více LP a SP - návod +2918
 • Evidence dne u první LP - návod +2983

Pořízení mezd RUDEP (rozpočet kolektivních odměn)

 • Metodika výroba, RUDEP  - návod v CRM*
 • Pořízení mezd dle katalogu prací +RUDEP - návod +1060

Hrubé mzdy z modulu Mechanizace (GPS)

 • Metodika mzdové práce z mechanizace  - návod v CRM*

Zelená nafta - daňové přiznání

 • Zelená nafta - číselník pro spotřební daň - návod +1937
 • Zelená nafta - nastavení číselníků, šablon  - návod +1992
 • Zelená nfata - vytvoření přiznání k vratce spotřební daně - návod +1993

*návod v CRM = k dispozici po přihlášení do zabezpečené části stránek (pravý horní roh tohoto okna),
sekce Školící materiály.

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    07.09.2021    | Článek:    2025    |     www.WinFAS.cz