Článek: 1161 | Naposledy změněno: 02.09.2011

Nastavení nové výrobní operace pro mzdovou výrobu

Související rozcestníky | Řízení lidských zdrojů Mzdové práce (vnitro) |


 

Základem pořízení prací ve výrobě jsou výrobní operace (VO). Výrobní operace je vyjádření spojení lidských a strojových prací. Vlastní pořízení dat je ošetřeno tak, že po zadání VO se automaticky doplní lidská i strojová práce.

Číselník *5501 Lidská práce (LP) – má na sobě uloženy údaje sloužící mj. pro pořízení mezd (specifikace druhu mzdy, přebírání sazeb, …) fakturaci a vnitropodnikové účetnictví
Číselník *5511 strojová práce (SP) – má na sobě uloženy údaje, které slouží mj. pro fakturaci, vnitropodnikové účetnictví, zelenou naftu, apod.
Číselník *5555 Výrobní operace (VO) – mzdové práce: spojení konkrétní lidské a strojové práce.

Novou VO založíte kopírováním podobné již uložené VO a to postupně: LP, SP a VO.
Využijete nastavení stávající VO a změníte pouze rozdílné hodnoty, vždy pořídíte ID a název VO.

Vnitrosazba:

Podle toho jak máte kalkulovanou vnitrosazbu - provedete nastavení vnitrosazby ve WF:

 1. vnitrosazba kalkulovaná dohromady, tj. mzdové náklady+náklady na stroj; sazba bude uložena:
  • v číselníku SP *5511, pokud je vypočtena za práci, např. za setí,...
  • v kombinaci klíčů *2100, pokud je vypočtena na konkrétní stroj
 2. vnitrosazba kalkulovaná samostatně za práci člověka a za práci stroje (bez mzdy člověka):
  • za práci člověka bude uložena v číselníku LP *5501
  • za práci stroje
   • v číselníku SP *5511, pokud je vypočtena za práci, např. za setí,...
   • v kombinaci klíčů *2100, pokud je vypočtena na konkrétní stroj

1) Spusťte číselník *5501 Lidská práce, označte LP, která má podobné nastavení jako nová LP a klepněte na tlačítko Kopíruj.

 • Zadejte ID a název práce
 • Na okně změňte hodnoty, které jsou odlišné od výchozí LP, např: vnitroúčtování, sazbu vnitra, druh mzdy, sazbu mzdy (zde uložená sazba má přednost před sazbou uloženou u zaměstnance), fakturaci

 Popis údajů na okně:

 • Vnitroúčtování úč. skupina - u LP lze zadat: 0,1,2,8 a 9
  • úč. sk. 0: nepočítá se vnitro, např. odměny, dovolená, příplatky,.....
  • úč. sk. 1: ruční práce, např. prováděná s pilou, ...
  • úč.sk. 2 musí být vždy zadána, pokud jde o práci vykonávanou se strojem (traktor, kombajn, samochodky, těžké stroje, nákl. auta), např. setí, vláčení,.....
  • úč. sk. 8: opravárenské práce
  • úč. sk. 9: stavební práce
 • Sazba vnitro/pronájem: sazba platná pro všechny zaměstnance 
 • DM sazba vnitro/pronájem: sazba uložená u zaměstnance
 • Druh mzdy: vyberte jakou mzdou má být zaměstnanec odměňován (nejčastěji úkolová, časová, příplatek)
 • Sazba mzdy: zde uložená sazba má přednost před sazbou uloženou u zaměstnance


 

 • Celé okno uložte tlačítkem OK

 2) Spusťte číselník *5511 Strojová práce, označte SP, která má podobné nastavení jako nová SP a klepněte na tlačítko Kopíruj.

 • Zadejte ID a název práce
 • Na okně změňte hodnoty, které jsou odlišné od výchozí SP, např: vnitroúčtování, sazbu vnitra,

Popis údajů na okně:

 • Vnitroúčtování. vyberte úč. skupinu podle typu stroje
 • Sazba vnitra: zadejte sazbu kalkulovanou na danou práci (sazbou vypočtenou na konkrétní stroj zadejte v apl. *2100 - Kombinace klíčů)


 

 •  Celé okno uložte tlačítkem OK

3) Spusťte číselník *5555 Výrobní operace VO – mzdové práce, označte VO, která má podobné nastavení jako nová SP a klepněte na Kopíruj.

 • Zadejte ID a název práce
 • Údaj Podmn. strojů: specialita, zjednodušené pořízení dle strojů


 • na záložce Lidská práce vyberete z číselníku (*5501) nově založenou LP


poznámka: u jedné VO lze zadat více lidských prací (LP), např. VO - aplikace herbicidů může mít dvě LP:1 LP -aplikace herbicidů,   2 LP - příplatek za ztížené prostředí, viz. postup +1611

 • na záložkce Údaje LP můžete nastavit pohyb kurzoru pro pořízení


 • na záložce Strojová práce vyberete z číselníku nově založenou SP


 • Pokud evidujete práci i přípojných vozidel, pak si u VO zadáte další SP, zadáte pořadí ve výrobní operaci, pro přípojné vozidlo si založte SP
 • Pořízení nové VO uložíte tlačítkem OK.
Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    02.09.2011    | Článek:    1161    |     www.WinFAS.cz