Článek: 2925 | Naposledy změněno: 28.06.2021

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Lze poskytnout

 • pracovní volno pro jiný výkon v obecném zájmu, § 203 odst 2 písm. h)
  • vedoucí táborů, zástupci pro věci hospodářské a zdravotní, oddíloví vedoucí, vychovatelé, …
  • nejvýše 3 týdny, pokud tomu nebrání provozní důvody
  • zam_ec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně pracoval s dětmi (nevyžaduje se u táborů pro zdravotně postižené)
 • v souladu s § 203a odst. 3 – náhrada mzdy, nejvýše za 1 týden

 

Maximální výše poskytnuté náhrady činí výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kal. roku předcházejícího kal. roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno.

Při splnění zákonných podmínek má zaměstnavatel nárok na úhradu náhrady mzdy, vč. pojistného sociální a zdravotní pojištění, zaokrouhleného na koruny nahoru.

Zákoník práce nestanoví pro podání žádosti žádnou lhůtu, v dané souvislosti je třeba aplikovat občanský zákoník. Zaměstnavatel může nárok na úhradu náhrad mzdy uplatnit ve tříleté lhůtě ode dne její výplaty zaměstnanci.

Kompletní podmínky pro poskytnutí náhrady na stránkách ČSSZ, https://www.cssz.cz/web/cz/refundace-nahrady-mzdy

Pořízení ve WF

Placený týden

 • *7029 Mzdy u PPV, druh mzdy 3354 Jiné úkony obecný zájem SN
 • zadejte počet dnů – souhrnně, nebo
  • jednotlivě s evidencí konkrétního dne
   • konkrétní dny si pak lze zobrazit v IQ mzdy u PPV
  • do žádosti musíte uvést konkrétní kal. dny, za které byla poskytnuta náhrada


Neplacené týdny

 • apl.. *7037 Nepřítomnosti, druh mzdy 3355 K Jiné úkony obecný zájem BN

 

Žádost o úhradu poskytnuté náhrady

dostupná na ePortalu ČSSZ -  interaktivní podoba https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=1117647424


Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    28.06.2021    | Článek:    2925    |     www.WinFAS.cz