Článek: 1644 | Naposledy změněno: 19.08.2020

Import mezd ze souborů, externích systémů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Nahrazují ruční pořízení mezd, lze importovat ze souborů: XLS, XLSX, CSV, XML (při importu z csv souboru je nutný popis struktury importu, který je uložen v importní šabloně), DBF, PSR.

Import z OpenOffice

Soubor vytvořený v OpenOffice uložíte ve formátu .xls (nikoliv .xlsx). Import lze provést, i když není na PC instalována verze Microsoft Office.

Pokud není instalován MS Office - při importu z OpenOffice nelze importovat osobní čísla začínající nulou. 

Možnosti importů

 • vratky z ročního zúčtování, xml soubor vygenerovaný WinFASem
 • srážky za stravenky, obědy, ...
 • odměny, prémie, ...
 • údaje z docházkových systémů (DS):
  • odpracovaná doba = DM 1500, 1200
  • dovolená, svátek
  • údaje o přesčasech, příplatcích – pokud DS generuje
 • ze šablon IQ sestav, …

Nastavení importní šablony

Importy se provádějí v apl. *7029 Mzdy u pracovněprávních vztahů, je vhodné mít založenou šablonu s nastavením parametrů importu, záložky:

 • Hodnoty: nejčastěji druh mzdy (pokud DM není uložen v souboru)


 •  Ostatní:
  • cesta k uloženému souboru
  • cesta pro přesunutí souboru
   • při přesunutí může být soubor přejmenován, dochází k doplnění data a času importu do názvu souboru
  • text INI pro csv
  • možnost importu ze šablony IQ sestavy
  • přejmenování sloupců z importního souboru
  • dočtení údajů ze selectu


 Popis údajů pro import dat

 Každý údaj na okně pořízení má svoje označení.


 

Údaj v pořízení

Označení  sloupce v souboru

Poznámka

Osoba

n2750cislo

číslo zaměstnance

PPV

n2751cislo

číslo pracovněprávního vztahu zaměstnance

Druh

c2721koddr

druh mzdy

Specifikace

c2726kodsp

specifikace druhu mzdy

Doklad

d2702dokla

číslo dokladu

Datum

d2702datum

datum

Zakázka

c0080cisza

číslo zakázky

Kombinace

c_komb

kombinace klíčů (středisko, výkon)

Dny

d2702dny__

dny (práce, dovolené,..)

Hodiny

d2702hodin

hodiny (práce, dovolené,…)

Množství

d2702mnozs

množství při úkolové mzdě

%prémií

d2702proce

procento prémií

Sazba

d2702sazba

sazba (úkolová, časová,..)

Koeficient

d2702koefi

koeficient přepočtu

Peníze

d2702peniz

peníze

 

Postup importu

 • *7029, tl. Přidej, vyberte šablonu


 

 • tl. XML Import
  • XML import (bez kontroly na platnost PPV)
  • Import z IQ sestavy zadané v šabloně
  • Import z Netto Control

 

 •  pokud na šabloně není uložena cesta k souboru, vyberte


 • Vybrat soubor, po načtení souboru uložit tl. OK
  • Budete dotázáni na číslo listu, ze kterého se má importovat


 •  Pokud se zobrazí okno se šedými řádky, tj. lidmi, kteří nemají platný PPV, stornovat import
  • Povolit zpracování v apl. *7042
 • Opakovat import (viz výše)
 • Po načtení dat, uložit tl. OK

 

Naimportované mzdy lze i hromadně smazat, viz postup + 1891

Příklady importů - nastavení šablon, souborů, viz. postup +2729

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    19.08.2020    | Článek:    1644    |     www.WinFAS.cz