Článek: 2729 | Naposledy změněno: 22.06.2020

Import mezd - příklady nastavení šablon, souborů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


Vratky z ročního zúčtování

 

 • Po výpočtu ročního zúčtování se zobrazí sestava „Výpočet daně – přehled“, dle této sestavy byly pořízeny vratky v apl. *7029 (DM 6580, 6581)
 • Nabídne se dialog pro uložení souboru XML , uložíte na PC.
 • Provedete import XML souboru v apl. *7029
  • Vyberte šablonu pro úsporné pořízení
  • XML Import

Srážky, odměny – např. v soboru XLS,XLSX

 • V soboru jsou pojmenované importované sloupce (osobní číslo, peníze, …)

 příklad souboru XLSX – pro import srážek

 

 •   Pokud importované sloupce nejsou pojmenové dle WF, lze nastavit na importní šabloně

 příklad importního souboru


 příklad importní šablony – přejmenování sloupců importního souboru


 

Import mezd z IQ sestavy

Lze použít pro automatické pořízení údajů zadaných v jiných agendách WinFASu, např:

 • pořízení prémií dle zaúčtovaných výnosů – IQ účetní data, zaklíčovaná.
  • na šabloně importu (v apl. *7029) se nastaví druh a specifikace mzdy, který se má uložit
 • pořízení záloh mezd na pokladně – IQ saldokonto

 Např. u  záloh z mezd musí být pro výplatu pokladnou vytvořen závazek v apl. *1001 (je vhodné mít založenou závazkovou knihu),  tento závazek je pak hrazen pokladním dokladem. V IQ saldokonto je vybraná závazková kniha a výběr údajů je omezen párovacím symbolem.

př. nastavení IQ saldokonto


 př. výstup z IQ saldokonto


př. nastavení importní šablony*7029


Dočtení údajů z importních údajů


Osobní číslo zaměstnance

Při importu do mezd v *7029 lze pomoci selectu zadaného v šabloně dohledat osobní čísla importovaných zaměstnanců např. podle čísla průkazu, které může být v importním souboru uvedeno místo čísla zaměstnance (např. stravovacího či docházkového čipu apod.) Lze využít v případě, že zdrojový systém, ze kterého se import provádí (stravovací, docházkový), nemá osobní čísla zaměstnanců k dispozici.

Nastavení čísla průkazu zaměstnance

 • apl. *7011, tl. UPRAV, tl. Klient, tl. Průkaz
 • tl. Přidej - zadat typ a číslo průkazu


Nastavení selectu v importní šabloně

 • apl. *7029 Pořízení mezd
 • šablona pro import - správa šablony
 • záložka Ostatní
  • nastavení cesty pro automatické načtení soboru
  • nastavení selectu


 typ průkazu:
0 =občanský průkaz
1 = cestovní pas
2 = firemní průkaz
3 = řidičský průkaz
4 = stravovací čip
5 = dallas čip
6 = Evotech ld
9 = ostatní průkazy

cip je v importním souboru sloupec s číslem "stravovacího čipu" – lze pojmenovat jakkoliv (bez diakritiky a mezer), podle názvu sloupečku se v selectu změní:


(select max(n2750.n2750cislo) from dba.n2750, dba.c0031, dba.c0033, dba.c0048 where

n2750.pk_c0031__ = c0031.pk_c0031__ and

c0031.pk_c0030__ = c0033.pk_c0030__ and

c0048.pk_c0033__ = c0033.pk_c0033__ and

c0048.c0048typpr = and

c0048.c0048pruka = cip) as n2750cislo

vzor importního soboru


 

Specifikace druhu mzdy

Pokud  jsou v importním souboru pouze druhy mezd, importují se základní specifikace 00. Zadáním  příkazu  lze dohledat a načíst konkrétní specifikaci.


Je možné importovat data z docházkových a výrobních systémů souborem XML. Pro bližší informace kontaktujte podporu IS WinFAS.

Import mezd ze souborů, externích systémů (základní postup), viz +1644

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    22.06.2020    | Článek:    2729    |     www.WinFAS.cz