Článek: 2750 | Naposledy změněno: 07.08.2020

Výplatní listina – zobrazení dalších údajů v nápočtu mezd

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

U výplatní listiny zjednodušené lze ve spodní části „Nápočet mezd od počátku roku“ zobrazit další údaje podle potřeb firmy, např.:

 • odpracované dny, hodiny
 • benefity zaměstnavatele – příspěvek na penzijní, životní, příspěvek na stravu, …

 

Nastavení ukazatele a algoritmu

V apl. *7027 Číselník druhů mezd, sazeb a kontrol nastavíte, jaké další údaje se budu zobrazovat.

 • *7027, oblast Ukazatele
 • najděte ukazatel U…, kopíruj
 • vyplňte následující údaje:
  • Druh mzdy – libovolné označení
  • Nezkrácený – plný název ukazatele


 • Specifikace, vyplnit údaje:
  • Specifikace
  • Celý název


 V apl. *7028 Číselník algoritmů nastavte náplň ukazatele, jaký druh mzdy a hodnoty se budou zobrazovat.

 • *7028 Algoritmy
 • Přidej, zadejte:
  • Druh=ukazatel
  • Platnost algortimu
  • Přidej 2 a zadejte mzdové položky, které se mají načítat do sloupce Benefity


 •  Běh algoritmu, zadejte:
  • Výpočet = 503
  • Pořadí = pořadí sloupce v nápočtu (v tomto případě 2)
  • Výpočet ukazatele (tomto případě peníze)


Výplatní listina – rozšířená o další údaje


 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    07.08.2020    | Článek:    2750    |     www.WinFAS.cz