Článek: 895 | Naposledy změněno: 15.09.2009

Srážky ze mzdy – spoření, pojištění, penzijní připojištění

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

 

Automatické věty:

 • srážky
  • spoření, pojištění, penzijní připojištění osoba sama, půjčky, odbory, za nájem, za elektřinu, …  plátce zaměstnanec,
  • výživné, exekuce, insolvence, soudní, viz návod +894
 • penzijní firma (z nákladů, nebo z FKSP) viz návod +641
 • životní firma (z nákladů, nebo z FKSP) viz návod +641

Nastavení automatické věty

Nastavení lze provést:

 • apl. *7011 Zaměstnanci, tl. UPRAV
  • tl. Aut. věty, nebo
 • apl. *7039 Aut. věty u jednotlivých zaměstnanců
  • oblast Srážky

Popis údajů nastavení

 • Druh mzdy = srážka


      

 • Datum doručení: určuje pořadí srážek
 • Datum od*: srážka se bude počítat až v uvedeném měsíci, dříve ne
 • Datum do*: srážka se bude počítat pouze do tohoto měsíce, později ne
  • Pokud datumy* nevyplníte, srážka se bude počítat bez omezení, bude záviset pouze na nastavení údaje vytvářet ano/ne
 • Pod minimum:
  • nelze (hlídání nezabavitelných částek a řazení srážek do třetin dle občanského soudního řádu), druhy mezd 7100 až 7160 přednostní, DM 7180 a vyšší jsou nepřednostní pohledávky (viz návod +627)
  • do nuly: srážka bez ohledu na třetiny
  • do mínusu:  sráží se vždy zadaná částka, může vzniknout záporná výplata (vyrovnání v následujícím měsíci)
 • Číslo rozhodnutí: číslo exekuce, pokud je vyplněno zobrazí se i na zápočtovém listě
 • Poznámka: slouží na doplnění dalších údajů, např. nabytí právní moci exekuce
 • Platba: zadáte jakou formou se má srážka odvádět
  • klepnutím na KUK (příkazem, hotově,..)
  • pokud není nastaven  parametr pro odvod srážky  - tl. NOVÁ ( viz bod Parametry plateb u druhu mzdy tohoto návodu, apl. *7032)
 • Klient - z parametrů:
  • bez zatržítka:
   • klient - zam-ec: srážka na výživné
   • klient - exekutor (musí být uložený v číselníku klientů), zadávat u srážek: exekuce přednostní/nepřednostní, insolvence, soudní srážky (DM 7100-7181); jméno exekutora se zobrazuje i na zápočtovém listě
  • zatržítko ponecháte, pokud jsou srážky od více zam-ců ve prospěch jednoho klienta   (např. životní pojišťovna, penzijní fond, odbory – tento Klient se zadává už při nastavení parametrů plateb  v apl. *7032). . 
 • Bankovní účet – z parametrů: platí stejný princip jako v předchozím bodě; pokud jde o srážku, kde klientem je exekutor/ zam-ec klepnete na KUK a vyberete účet,  pokud  není zadán, nový účet  pořídíte tl. NOVÁ
 • KS, VS a SS: pokud jsou hodnoty odlišné od údajů zadaných v parametrech platby v *7032, odstraníte zatržítko  a pořídíte požadované údaje
 • Převzetí:
  • % z druhu mzdy (např. 1% z čisté mzdy - odbory)
  • konstanta: konstantní částka, (spoření, pojištění, za nájem)
  • zbytek dluhu: snaží se uhradit maximální výši (ta je omezena údajem Pod minimum, viz výše)
 •  Režim dluhu
  • nesledovat dluh (např. na vlastní spoření)
  • odečítání od celkové výše: běžné sledování již uhrazené části dluhu (např. exekuce)
  • suma dlužných splátek: v případě splátek v pravidelné výši, např. výživné – pokud daný měsíc nebyla celá splátka uhrazena, chybějící část se kumuluje (suma dlužných splátek), v následujících měsících se strhne běžná splátka  a pokud je z čeho, strhne se i suma dlužných splátek z minula (nebo její část)

 Příklad pořízení aut. věty – penzijní připojištění osoba sama


  * pozn.: Klient a bankovní účet z parametrů: je pro všechny zaměstnance stejný, ponecháte zatržítko (nastaveno v parametrech plateb *7032); pokud požadujete srážku v plné výši, nastavte údaj Pod minimum: do nuly (neodpovídá OSŘ)

Příklad pořízení aut. věty – spoření


  Pozn.: pokud požadujete srážku v plné výši, nastavte údaj Pod minimum: do nuly (neodpovídá OSŘ)

Parametry plateb u druhu mzdy

 

V číselníku jsou definovány parametry plateb u jednotlivých druhů mezd - kam jsou odváděny peníze ze zadaných druhů mezd, pokud parametry nejsou nastaveny, peníze nebudou odvedeny.

Vyberte oblast: ostatní platby

 

U druhu mzdy se zadávají ty parametry platby, které jsou společné pro více automatických vět (u kterých tyto parametry budou následně vybrány):

 • způsob platby (není platba - pouze srážka; hotově, na účet), zadává se vždy
 • klient
 • bankovní účet
 • konstantní symbol
 • variabilní symbol
 • specifický symbol
 • text

Pokud některý údaj není společný pro více vět, tak jej zde nevyplňovat – zůstane prázdný. V žádném případě by zde neměl být vybrán konkrétní zaměstnanec (ten se vybírá až u dané automatické věty v *7011 nebo v *7039). Z důvodu chybování uživatelů  byl omezen výběr klienta:

 • oblast výplata: zakázán výběr klienta
 • ostatní oblasti: lze vybrat pouze firmy, nikoli osoby

Příklad nastavení parametrů plateb  - penzijní připojištění osoba sama

Stejné parametry plateb jsou pro všechny zam-ce klient, bankovní účet a KS. V aut. větě bude ponecháno zatržítko u údaje z parametrů. VS a SS bude nastaven u zam_ce v aut. větě.

Příklad nastavení parametrů plateb  - spoření


Sestava k aut. větám

V obou apl. *7039, v *7011 Aut. věty je tlačítko Sestava pro zobrazení mezd vytvořených danou automatickou větou a zobrazení úhrad těchto vytvořených mezd. Rozbalením tlačítka lze sestavu spustit za všechny aut. věty u zaměstnance (včetně výplaty na účet), případně ji spustit za více zaměstnanců (výběr oblasti - vše, nebo jen srážky, jen výplaty, atd), nebo pouze ze jednu označenou aut. větu. 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    15.09.2009    | Článek:    895    |     www.WinFAS.cz