Článek: 641 | Naposledy změněno: 18.04.2024

Platby na penzijní připojištění/spoření

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Pro platby na penzijní připojištění/spoření je nutné mít zadané penzijní/investiční společnosti v číselníku klientů *3000.

U dané penzijní/ investiční společnosti přiřazenou instituci z čís. *8007. Pokud v tomto číselníku chybí přidejte dalším řádkem, zvolte druh instituce "penzijní, invest", u druhu Dlouhodobého investičního produktu zadávajte čísla "500" a výše.

Dále parametry pro tvorbu příspěvku zaměstnavatele, či srážku zaměstnanci. Pokud platíte jednou částkou, pak i parametry pro hromadnou platbu.

1) V číselníku klientů *3000 zadat klienta penzijní společnost, nastavit identifikátory a číslo účtu. Na záložce Instituce, Holding, IFRS - zvolit typ penzijní fond

Záložka Instituce, Holding, IFRS


Pokud nelze vybrat požadovaný PF (není zadán v institucích - okno c0007k01) – PF zadáte přes tl. Nová

2) Nastavit parametry plateb, aplikace *7032, zde se nastavují údaje společné pro všechny zaměstnance.

Parametr pro srážku zaměstnanci - druh mzdy 7240


Parametr pro platbu zaměstnavatele - Příspěvek zam-tele na daňově podporované produkty na stáří 
Druhy mezd:

  • 8600 Doplňkové penzijní spoření - používejte pro nové účastnické fondy DPS - §15a odst.1 b)
  • 8610 Penzijní připojištění - používejte pro původní transformované fondy  (do roku 2012)- §15a odst.1 a)
  • 8630 DIP dlouhodobý investiční produkt - §15a odst.1 písm e)
  • 8640 Penzijní pojištění - v ČR se téměř nevyužívá - §15a odst.1 c)3) Nastavení provádění příspěvku či srážky zaměstnanci

a)  *7039 Automatické věty u jednotlivých zam-ců (*7011, tl. Aut. věty)

druh mzdy: 86XX Penz. připojištění/spoření/DIP, 7240 Penzijní připoj. osoba sama
VS a SS vyplnit pro každého zam-ce, tak jako by se nejednalo o hromadnou platbu (podle podmínek PF)b) pokud budete posílat příspěvek všem zam-cům, lze provést hromadné nastavenbí v aplikaci
    *7033 Aut. věty pro všechny zaměstnance

Nastavení parametrů pro hromadnou platbu

Pokud odesíláte platby na penzijní připojištění jednou částkou – hromadná platba, musíte mít nastavené a zadané:

4) V číselníku *8077 Účetní knihy – kniha SPAD zkontrolujte/ nastavte podle následujících parametrů 

5) V číselníku *9001 Nastavení číselných řad zkontrolujte/nastavte číselnou řadu SPAD , najdete ji ve skupině ZAV – Závazky.

Nastavení parametrů pro tvorbu souboru

Pokud máte smlouvu s penzijní společností a budete zasílat kromě hromadné platby i soubor definovaný Asociací penzijní společností. Proveďte nastavení dle bodu 6).
Toto nastavení se netýká rozpisu plateb např. ve formátu xls tabulky, nebo pokud posíláte mail se změnami.

6) V aplikaci *9820 Definice bankovních přenosů nastavte přenos souboru:
Zadaná cesta pro vytvoření musí existovat, pokud neexistuje, založte adresář např. C:pf_cp (do něj se bude vytvářet soubor).


Myší klepněte na ikonu propisky Ostatní údaje (okno Doplňkové údaje Asociace …). Zde nastavte Vaše údaje dle smlouvy/pravidel pro úhradu příspěvků hromadnou platbou

Jednotlivé doplňkové údaje pro penzijní fondy jsou uvedeny v následující tabulce.


 

Sloučení plateb na penzijní / životní pojištění

Pokud chcete odesílat platby na penzijní připojištění hromadnou platbou, musíte mít tyto platby sloučeny.

Sloučení provedete v  aplikaci *1001 Závazky. Použijte šablonu 3 Zápis SPAD – sloučení závazků, klepněte na tl. Přidej a vyberete šablonu pro penzijní fond na který budete zasílat hromadnou platbu, viz  návod +638

Pokud se Vám otevře KUK na klienta, vyberte správnou penzijní společnost, aby se KUK příště nenabízel, uložíte data přes šablonu -  ikona Propiska – záložka Hodnoty, tl. Načti z okna, označit údaje a uložit tl. OK.  Tím se uloží data o dané penzijní společnosti.

Pokud nemáte, v aplikaci *1001 Závazky, šablonu SPAD –sloučení závazků pro požadovaný PF, můžete ji stáhnout  v dokumentech - šablony - šablony pořízení (spad_app +642 ; spad_doklad +643 ; spad_slouceni +644 ).

7) V případě zasílání hromadné platby na životní pojištění není potřeba nastavovat (ve firemních udajích), že klient je instituce.

Bankovní přenos se nastavuje pouze pro platby na Českou pojišťovnu a.s.
Je nutné nastavení formy přenosu v *9820, zvlášť pro příspěvky zaměstnavatele (ŽP ČP zam-tel) a zvlášť pro srážky zaměstnanců (ŽP ČP srážky).

  ŽP ČP zam-tel  ŽP ČP srážky 
 kód přenosu  ZCPZ ZCPS 
 název přenosu  ŽP ČP zam-tel ŽP ČP srážky 
 formát souboru  ŽP ČP zam-tel ŽP ČP srážky 
 cesta pro tuzemské  C:zp_cp C:zp_cp 


V *1001 závazky je vhodné vytvořit dvě šablony, pro zam-tele a pro srážky, potom budou vznikat tyto dva kumulované závazky (každý samostatným dokladem).
Při vyhotovení příkazu *1014 vznikne z každého tohoto kumulovaného závazku jeden soubor s rozpisem plateb.

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    18.04.2024    | Článek:    641    |     www.WinFAS.cz