Článek: 638 | Naposledy změněno: 04.08.2022

Sloučení mzdových závazků -  soubor na PF

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Z mezd jsou zaknihované závazky, které se mají hradit. Některé platby lze platit tzv. hromadnou platbu
- platba na penzijní fond či životní pojištění.

Pokud sloučení neprovedete, budou platby nabídnuty k uhrazení jednotlivě = vždy budou uhrazeny, pouze nepůjdou jednou částkou, ale budou rozepsané. Nikdy se nestane, že by se někam ztratily, případně uhradily dvakrát .

Před samotným sloučením závazků, je nutné nastavit spad pro penzijní fond postup 641.

1) Ve mzdách vytvořte závazkové doklady v  Zaknihování mzdových plateb (*7040).

2) Otevřete aplikaci Závazky (*1001)

 • šablonu 3 Zápis SPAD – sloučení závazků,
 • tl. Přidej a vyberte šablonu:  PF - penzijní fond ..
  • šablona doplní klienta (penzijní společnost, životní pojiš´tovnui), bankovní účet klienta (sběrný účet), data, bankovní účet ze kterého budete hradit, atd.
  • datum splatnosti se předvyplní, lze jej přepsat
 • Tl. Vypořádání - možnost Sloučení dokladů


3) Okno Kumulace - sloučení dokladů (na okně pn0011ks).

 • předvyplní se hlavička  kumulace sloučení dokladů (klient, forma přenosu)
 • tl. Dávka


4) Okno  Parametry kumulace dokladů – nic nevyplňujete ! Jen potvrďte tl. Ok.

 5) Otevře se seznam neuhrazených závazků, které mají klienta penzijní společnost / životní pojišťovnu

 • tlačítko Vše+ (případně vyberte jen některé závazky)
 • klepněte na tlačítko OK


 6) Vybrané závazky se přesunou do pořízení Kumulace – sloučení dokladů (okno pn0011ks)

 • tl. OK


7) Nyní Kumulativní doklad uložte – tl. OK (na okně pn0010a).
Otevře se sestava Opis položek spadu, kterou si můžete vytisknout. Sestavu zavřete křížkem.

Po zavření sestavy se otevře okno Export  Penzijní společnost/živozní pojišťovnu, kde můžete upravit parametry.


 
pozn.: jestliže tvorbu souboru stornujete, soubor se vytvoří až v momentě tvorby příkazu (apl. *1014), pokud tvorba příkazů probíhá na jiném počítači než sloučení závazků budete muset vybrat cestu pro uložení souboru.

Po klepnutí na OK se otevře okno pro uložení souboru, který uložíte do adresáře definovaného ve formě přenosu (c:pf) 
Soubor je uložený do adresáře (cesta pro úložiště se nastavuje v apl. *9820), např.:

 • pro penzijní fond: c:pf_ cp , následně tento soubor -" rozpis plateb" odešlete jako přílohu mailu

Dále probíhá normální vytvoření příkazu k úhradě:

8) Poveďte Předvýběr příkazu (*1013)

 • závazky z knihy SPAD (tam je kumulovaná věta pro penz. spol./živ. poj.). Potvrďte tl. OK.


 - v okně Hromadný výběr dokladů do předvýběru vyberte částku k úhradě  a potvrďte tl. OK.

- pokud chcete zároveň platit i ostatní platby z mezd (daně, pojistné, další platby) stiskněte tl. Hromadný výběr  a v okně Hromadný výběr dokladů do předvýběru vyberte závazky, které chcete hradit, tl. Vše+ označíte všechny položky. Okno zavřete tl. OK.

9) Vytvořte Příkaz k úhradě (*1014).

 • tl. Přidej
 • Na okně Tisk příkazů  (pn0015po) potvrďte data vyhotovení a odeslání.
 • Na okně Neodeslané předvýběry potvrďte částku pro příkaz a uložte tl. OK.


Znovu potvrďte tl. OK a otevře se sestava Hromadný příkaz k úhradě, kterou si vytisknete a zavřete křížkem.

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    04.08.2022    | Článek:    638    |     www.WinFAS.cz