Článek: 3084 | Naposledy změněno: 28.01.2022

Paušální náhrada nákladů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Novelou občanského soudního řádu (OSŘ) čís. 286/2021 lze s účinností od 1. ledna 2022 uplatnit paušální náhradu.

Nárok na paušální náhradu nákladů vzniká plátcům mzdy pouze u výkonů rozhodnutí, resp. exekucí (nelze uplatnit u insolvencí), které byly zahájeny s účinností zákona, tj. 1.1.2022 a dále.
Tj. nelze uplatnit, pokud má zaměstnanec pouze výkony rozhodnutí před účinností zákona.

Provádí-li plátce mzdy zároveň srážky k vydobytí několika pohledávek vůči témuž povinnému (zaměstnanci), náleží mu náhrada nákladů pouze jednou.
Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu činí za 1 kalendářní měsíc 50,- Kč, je stanovena vyhláškou (č. 517/2021 Sb.). Náhrada přitom nesmí přesáhnout 1/3 částky sražené ze mzdy na výše uvedené exekuce (po 1.1.2022). Pokud přesahuje, náhrada se snižuje.

Právo na částku náhrady nákladů, jež nebyla odečtena ze sražené částky před jejím vyplacením nebo zasláním, zaniká. Na náhradě nákladů tak nemůže vzniknout nedoplatek. Zaměstnavatel nemusí svůj nárok náhradu nákladů realizovat.

Paušální náhrada se srazí z první třetiny zůstatku čisté mzdy před všemi ostatními pohledávkami (vč. případného rozhodnutí na výživné - pokud provádíte srážku na výživné dobrovolně a paušální náhrada se nemá z něho uplatňovat, doporučujeme srážku na výživné vyřadit ze zpracování, aby si ji zam_ec prováděl sám).

Nastavení parametru pro náhradu

 • *7032 Parametry mezd
 • oblast Srážky, ostatní platby
 • tl, Přidej – druh 7380 Paušální náhrada při exekuci
  • Způsob platby – není platba

 

   

Nastavení paušální náhrady

Pokud můžete u zaměstnance uplatnit paušální náhradu, nastavení poveďte v aut. větách – oblast srážky:

 • *7039 Aut. věty / *7011 Zaměstnanci – tl. Aut. věty
 • Druh mzdy 7380 Paušální náhrada při exekuci
 • a to jen v období Od: datum se doplní podle nastaveného období v čís. *8000
  • pokud budete moci uplatnit např. až od května, bude vyplněno 1.5.2022
 • doručení: ponechte předvyplněné 1.1.1901
 • Parametry platby: není platba
 • Částka
  • Převzetí: doplní se konstanta
  • Konstanta: doplní se výše paušální náhrady

 

 

Výpočet paušální náhrady

Při výpočtu čistých mezd se paušální náhrada spočte dle podmínek daným zákonem. Bude uložen druh mzdy 7380 s uplatněnou výší náhrady. 

Nastavení účtování paušální náhrady


Doporučené účtování 331xxx/648xxx
Nastavení proveďte v apl. *8014 – oblast mzdy

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    28.01.2022    | Článek:    3084    |     www.WinFAS.cz