Článek: 3345 | Naposledy změněno: 29.05.2023

Jiné datum pro příští periodu u provedené činnosti

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

V aplikacích pro evidenci provedených personálních činností u zaměstnanců *7025 a *7026 lze nově u provedené činnosti zadávat jiné datum, které od kterého se má počtítat příští perioda, místo obvyklého data provedení činnosti.

Lze využít např. u periodických zdravotních prohlídek, u kterých se má příští perioda počítat nikoliv od data provedení poslední prohlídky, ale od čísla dne a čísla měsíce původní vstupní prohlídky - pokud na periodickou prohlídku byl zaměstnanec vyslán max. 90 dnů před vypršením platnosti předchozí prohlídky a pod.

Pokud chcete příští periodu počítat tímto způsobem,  vyplňte u provedené činnosti údaj Jiné datum pro periodu tak, že rok zadáte dle provedení (skutečný), ale den a měsíc zadáte posunutý podle data vstupní prohlídky (nebo některé z předchozích prohlídek, podle které se má datum počítat).

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    29.05.2023    | Článek:    3345    |     www.WinFAS.cz