Článek: 2429 | Naposledy změněno: 03.06.2020

Výpočet průměrného přepočteného počtu zaměstnanců (PPPZ), ročních pracovních jednotek (RPJ)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Pro výpočet počtu ročních pracovních jednotek (RPJ), či průměrného přepočteného počtu zaměstnanců (PPPZ) používaných v metodikách dotačních titulů lze využít sestavu OZP-povinný podíl/PPPZ.

Při tvorbě sestavy si nastavte parametry podle konkrétní metodiky RPJ.
Sestavu lze zobrazit za určitou skupinu zaměstnanců.
Do podmnožiny zařadíte zaměstnance, na které se uvedená metodika vztahuje, např. zaměstnanci určitého věkového intervalu: do 26, od 27 do 54 let, nad 55,…, osoby se zdravotním hendikepem, osoby po výkonu trestu atd.


RPJ je zobrazen na konci sestavy, v údaji PRPPZ.


 

Vytvoření a naplnění podmnožiny zaměstnanců

 • spusťte IQ zaměstnanci a PPV
 • záložka Osoba – údaj Intervaly podle věku
  • vepište intervaly podle věku, oddělené čárkou


 • na záložce PPV lze sestavu omezit výběrem pracovních vztahů za konkrétní období


 • tlačítko Data
  • pomocí záložkového filtru lze vybrat jen určitou skupinu zaměstnanců
 • přes kontext pk_c0031 lze založit novou podmnožinu, nebo aktualizovat stávající
  • tj. klepnutím pravou myší do tabulky se zobrazí kontext
   • vyberete možnost Adresa klienta, dále Podmnožina
   • zvolte možnost Aktualizuj podmnožinu


 • zvolte možnost a potvrďte tl. OK

 

 • vyberte podmnožinu, tl. Aktualizovat
  • nebo pomocí tl. Nová založíte novu


Podmnožinu je možné aktualizovat i ručně v apl. *112 Podmnožiny klientů , tímto způsobem můžete doplnit i další zam_ce požadované metodikou

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    03.06.2020    | Článek:    2429    |     www.WinFAS.cz