Článek: 995 | Naposledy změněno: 13.07.2023

Přehled o výši pojistného OSSZ

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

1) Vytvoření Přehledu ve WinFASu
RLZ / Sestavy / Sociální / Přehled o výši pojistného - aplikace *7060

V aplikaci jsou uloženy jednotlivé Přehledy s informací o způsobu odeslání.

Pro vytvoření přehledu klepněte na tl. Vytvoř 

 

Zadejte Parametry Přehledu o výši pojistného

 • Zvolte způsob odeslání: VREP, datová schránka, neodesílat
 • Konto, na které má OSSZ vrátit rozdíl (klepněte na KUK a vyberte číslo účtu ),
 • Údaje  kontaktního pracovníka (při vytvoření dalšího přehledu bude již uloženo), Tl. OK


WinFAS předvyplní údaje Přehledu o výši pojistného. Od roku 2023 se uvádějí slevy na pojistném.

Přehled zkontrolujte, můžete změnit způsob odeslání. Tlačítkem OK uložte.

2) Tisk formuláře
V aplikaci se postavte na Přehled za příslušný měsíc, klepněte na tl. Uprav, tl. Formulář a pak. Tl. OK.


 

Zobrazí se formulář v Adobe Readeru, který můžete vytisknout klepnutím na ikonu tiskárny.
Na straně 2 formuláře je seznam zaměstnanců, na které se uplatňuje sleva.


 

Formulář zavřete křížkem. Neukládejte změny.


 

na dotaz Smazat vytištěné PDF potvrďte ANO


 


3) Odeslání Přehledu o výši pojistného

 • VREP, tl. Nové podání, viz návod +567
 • Datová schránka, tl. Dat.schránka, viz. návod +1458


4) Oprava Přehledu o výši pojistného

Původní, již odeslaný Přehled, necháte uložený a tl. Vytvoř vytvoříte nový – opravný.
Na záložce Oprava přehledu již převzatého OSSZ změníte a doplníte údaje:

 • Typ přehledu:  na oprava (Z).
 • Identifikátoru opravovaného/stornovaného podání:
  • v KUKu se nabídnou již odeslané Přehledy přes VREP, vyberete Přehled, který chcete opravovat
  • u Přehledu odeslaného dat. schránkou uvedťe identifikátor podání z datové schránky
  • Poznámka: zde můžete doplnit text Opravný přehled za měsíc … (nepovinný údaj)


Nový opravný Přehled uložíte tl. OK. A odešlete – tl. Nové Podání / Dat. schránka.

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    13.07.2023    | Článek:    995    |     www.WinFAS.cz