Článek: 1458 | Naposledy změněno: 18.02.2014

Elektronické podání na Českou správu sociálního zabezpečení - datová schránka

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Do datové schránky e-podani ČSSZ lze podání činit v elektronické podobě formou datové zprávy v datovém formátu XML .Elektronické podání přes VREP viz návod 567 , při tomto podání je nutné mít nainstalovaný kvalifikovaný certifikát.

Přes datovou schránku e-podání ČSSZ lze odesílat formuláře:

  • ELDP (*7046), Pořizování ELDP- viz. návod 565
  • Oznámení o nástupu / skončení  ( *7047), Pořízení Oznámení o nástupu/skončení - viz. návod 569
  • Přehled o výši pojistného (*7060), Vytvoření přehledu - viz návod 995
  • Přílohu k žádosti o nemocenské dávky (*7037), Vvytvoření přehledu viz. návod 1051

Před samotným vytvořením souborou je nutné mít uložený formulář k odeslání v apl. *7046, *7047, *7060  .Formulář musí mít nastaven způsob podání: Datová Schránka soubor.


  Žádost o nemocenské dávky, apl. *7037 musí být označená jako:


Tvorba souboru
V každé aplikaci pro tvorbu formuláře na ČSSZ je tlačítko Datová schránka.


 

  • klepněte na tl. Datová schránka , zobrazí se okno Parametry pro uložení do datové schránky, údaje zkotrolujte, případně přepište a potvrďte tl. OK.
  • nabídne se okno s neposlanými např. ELDP, označte ty ELDP, které chcete odeslat, výběr potvrďte tl. OK


  • vyberte místo kam soubor uložíte, výběr potvrďte tl. Uložit


 

Uložený soubor vložte do datové schránky a odešlete.  

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    18.02.2014    | Článek:    1458    |     www.WinFAS.cz