Článek: 3431 | Naposledy změněno: 15.03.2024

Dohody - nároky na dovolenou

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

U zaměstnance pracujícího na základě DPP nebo DPČ pro účely dovolené činí délka týdenní pracovní doby 20 hodin týdně.

Podmínky vzniku nároku

 • Pracovněprávní vztah zaměstnance k zaměstnavateli na tutéž dohodu tedy musí v příslušném kalendářním roce nepřetržitě trvat alespoň 4 týdny (tj. 28 kalendářních dnů)
 • a zaměstnanec musí odpracovat alespoň 4násobek své týdenní pracovní doby (tj. zaměstnanec tak musí odpracovat pro účely dovolené alespoň 80 hodin v příslušném kalendářním roce).

Odpracovaná doba – přakážky na straně zaměstnance

Zaměstnanci pracujícímu na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nepřísluší náhrada odměny z dohody po dobu trvání jiných důležitých osobních překážek v práci podle § 199 a překážek v práci z důvodu obecného zájmu podle § 200 až 205, není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak.
Pro účely dovolené se považuje za výkon práce. V případě evidence této doby:

 • Bez náhrady – DM 3302
 • S náhradou – DM 3300, 3352,3354, …

Musí být dodržena úprava dle §191 až 198 a §206.

Nastavení úvazku

 • Pokud se u DPP/DPČ budou počítat nároky na dovolenou, musí mít nastavený úvazek
  • Hodiny, dny, případně pracovní kalendář
 • V úvazku zadat výměru dovolené (4, 5, … týdnů)

V případě nenastaveného úvazku se při výpočtu nároků zobrazí upozornění


Výpočet dovolené jen do měsíce zpracování mezd

 

Výpočet nároku na dovolenou se standardně provádí do konce roku (případně do Vámi zadaného měsíce, např. do léta). Přitom od následujícího měsíce se místo odpracované doby použije předpokládaný pracovní fond podle zadaného úvazku.

Pokud chcete např. u nepravidelného výkonu práce na DPP nebo DPČ počítat nárok pouze do aktuálního měsíce zpracování mezd a nehledět na předpokládaný fond v následujících měsících, zaškrtněte tuto volbu u daného pracovněprávního vztahu v aplikaci *7011 Zaměstnanci.

 

Výpočet dovolené

Nárok vypočten dle:

 • Stanovené týdenné pracovní doby
 • Z odpracované doby  + fondu dopředu / jen dle odpracované doby (bez fondu dopředu)
 • Počtu celých odpracovných násobků STPD, za každou celou odpracovanou přísluší dovolená v délce 1/52
 • Výměry dovolené

  

Dohody o provedení práce

Fond dopředu je omezen limitem 300 hod, i když úvazek dává více.

U více DPP během roku se nároky počítají za každou zvlášť, ale při výpočtu čistých mezd se zobrazuje upozornění na překročení limitu 300 hod.

příklady výpočtů nároků - návod + 3432

Dohody o provedení činnosti

Fond dopředu max ½ firemního úvazku, u typu mzdy měsíční vč. svátků.
(př. rok 2024: ne měsíční fond 1008 hod, měsíční fond 1048 hod)

příklady výpočtů nároků - návod + 3434

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    15.03.2024    | Článek:    3431    |     www.WinFAS.cz