Článek: 1189 | Naposledy změněno: 25.11.2011

Vytvoření pracovního kalendáře

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


*7043 Pracovní kalendáře, Přidej, (nebo z číselníku-kuku Nová)

A) Pracovní kalendář bez výjimek – rovnoměrný – podle vzoru PO-NE každý týden stejný

 Označte jednotlivé dny v týdnu jako PRACOVNÍ, nebo KLID.
Je-li délka směny ve všechny dny stejná, není nutné vyplňovat pracovní hodiny. Potom při použití tohoto kalendáře v úvazku u PPV (*7011) zvolíte výpočet hodin DNY * HODINY DENNĚ (průměrná délka směny z úvazku).

Má-li být délka směn různá, vyplňte ji u jednotlivých dnů (např. viz výše). Potom při použití kalendáře v úvazku je nutné zvolit SUMA HODIN Z KALENDÁŘE. Jinak by se na hodiny zadané v kalendáři vůbec nehledělo.

 B) Pracovní kalendář s výjimkami od vzoru PO-NE – nerovnoměrný

Zadejte vzor PO-NE, do kterého se budou následně zadávat výjimky.
Můžete zadat do vzoru všechny dny pracovní, např. i včetně hodin denně a pak výjimky budou dny klidu (ukázka níže).
Nebo naopak zadat do vzoru všechny dny klidu a výjimky budou pracovní dny.
Výjimky je však nutné zadat dopředu, alespoň na zpracovávané období (měsíc)

Vzniklou výjimku je možné editovat, zadat např. jiný počet hodin, než je ve vzoru PO-NE.
Označení dnů v kalendáři: modrý – klid

  •   bílý – pracovní
  •   červený – svátek v jinak pracovní den
  •   číslo kurzívou (šikmé) – výjimka hodin (jiné, než jsou ve vzoru PO-NE)

1) zadávání výjimek ručně
Nejlépe je zadávat poklepáním (dvojklik) na příslušný den v kalendáři vlevo. V tento den se do seznamu přidá výjimka a v kalendáři vlevo se tento den označí.
Výjimky lze zadávat také pomocí tlačítka Přidej 2, pomocí dvojkliku je to však jednodušší.

2) Hromadné vytvoření výjimek podle dvoutýdenního vzoru
Tlačítko Hromadně

Ukázka vytvoření výjimek pro dlouhý a krátký týden se směnami např. 11 hodin.


Zadejte období od – do, ve kterém chcete výjimky vygenerovat.
V horním řádku Kalendář je převzatý vzor PO-NE, který jste zadali výše.
Zadejte Vzor pro 1. a 2. týden. Je-li v kalendáři Typ: PRACOVNÍ, zadávejte výjimky KLID.
Budete-li mít naopak v kalendáři Typ: KLID, zadávejte výjimky PRACOVNÍ.
Necháte-li „neměnit“, výjimka se pro daný den nevytvoří, typ dne i hodiny zůstanou podle kalendáře v horním řádku.
Klepněte na OK, výjimky se vytvoří, můžete je dále editovat stejně, jako by bylo pořízené ručně

Ukázka vytvoření výjimek v případě, že zaměstnanci pracují PO-SO 5,5 hod, jednu neděli mají volnou a druhou pracují 9 hod
(jedná se pouze o ukázku pořízení tohoto často požadovaného případu, bez ohledu na soulad se zákoníkem práce).
Takto vytvoříte dva pracovní kalendáře, u jednoho vytvoříte výjimky v liché neděle, u druhého v sudé neděle

Pro použití kalendáře v úvazku u PPV (*7011) opět platí: Má-li být délka směn v jednotlivé dny různá, je nutné v úvazku zvolit SUMA HODIN Z KALENDÁŘE. Jinak by se na hodiny zadané v kalendáři vůbec nehledělo. Je jedno, zda je odlišná délka směn zadaná ve vzoru PO-NE viz výše, nebo zadaná jako výjimka.

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    25.11.2011    | Článek:    1189    |     www.WinFAS.cz