Článek: 1153 | Naposledy změněno: 31.05.2023

Nastavení automatické věty - hrubé mzdy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

V pořízení mezd lze využít  automatický výpočet hrubých mezd jako je např. přípočet za auto, odměna členům statutárních orgánů, náhrada za svátek, měsíční mzda, stravenkový paušál, ... Jedná se o pravidelně opakující se položky.
Takto nastavené mzdové složky se spočítají při spuštění výpočtu čistých mezd v apl. *7000/*7029. 
Druh mzdy bude mít příznak AC 0570, AC 4110,AC 3200,AC 1500, AC 3850, ... Hodnoty nelze opravit v pořízení mezd, ale v aut. větě.

Nastavení vět lze provést v apl. *7011, tl. Aut. hrubé nebo v apl. *7039

Nastavení automatické hrubé mzdy

 • spusťte apl. *7011/*7039, označte/vyberte zaměstnancem tl UPRAV/aut. věty
 • tl. Aut. hrubé/oblast Aut. hrubé
 • tl. Přidej 1
  • zadejte druh mzdy, který se má tvořit
  • Vytvářet: ANO, Ne - když už se nemá provádět
  • A to jen v období od - do: zadejte min. datum od 
  • Poznámka: u dané aut. věty lze zadat podmínku, za které se má při výpočtu čistých mezd vytvořená položka ukládat, např. vypočtené peníze jsou větší než nula, vypočtené dny jsou větší než nula, ... Jednotlivé podmínky se zobrazí v tooltipu při najetí myší na značku. Nebo za podmínky  např. existuje určitý druh mzdy

např. peníze větší jak nulanapř. pokud existují druhy mezd

 • tl. Přidej 2 nastavíte hodnoty pro výpočet
  • vyplňují se hodnoty do jednotlivých sloupců
  • u aut. věty, kde není nastavena pevná částka, např. měsíční mzda, je nutné mít u zaměstnance, nebo vytvářené mzdové položky uloženou sazbu

1) přípočet za auto
2) odměna členům statutárního orgánu

pevná měsíční částka
3) náhrada za svátek

Dny a hodiny náhrady se vypočtou tak, že se od celkového počtu dnů a hodin svátků v měsíci dle pracovního kalendáře (obecného, nebo nastaveného u PPV zaměstnance) odečtou již pořízené nebo vypočtené příplatky za svátek, nepřítomnosti ve svátek (svátky nemocí, očr, md, ...) a případně dříve ručně pořízené náhrady za svátek.

U automatické věty se nenastavují žádné údaje (dny, hodiny), ty jsou vždy algoritmem počítány bez dalšího nastavování.

Podrobnější informace v návodu +3347


 


4) měsíční mzda

 U zaměstnance s takto nastavenou aut. hrubou větou  budete pořizovat nepřítomnosti v *7037, dovolené, nepřítonosti,odměny, příplatky,... Měsíční mzda se spočítá sama, podle chybějících dní.


5) stravenkový paušál


Podle počtu dnů u měsíční mzdy se do DM 3850  převezme počet dnů do údaje množství

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    31.05.2023    | Článek:    1153    |     www.WinFAS.cz