Článek: 1910 | Naposledy změněno: 14.01.2021

Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky dle § 312 OSŘ. Ve výroku exekučního příkazu musí být "popis"
pohledávky. Lze jej provádět na příjmy neuvedené v §299 OSŘ, např. přeplatek z ročního zúčtování daní, ...

Novelou OSŘ č. 191/2020 Sb., s účinností od 24.4.2020, byl doplněn §317 odst. 2, který vkládá do příjmů nepodléhajícím výkonu rozhodnutí i daňový bonus. 

Nastavení ve WF

 • Spusťte aplikaci *7039
  • Vvyberte oblast – srážky
  • Označte zaměstnance, tl. Uprav
 • Zvolte typ srážky - 7190 Ostatní srážky ext.povinné

Parametry nastavení:

  • Nezabavitlené minimum: do nuly
  • Dat. doručení: vyplnit
 • částka:
  • Převzetí: vyberte možnost konstanta
  • Konstanta: vepište částku vratky z ročního zúčtování
   • v případě částky bez daň. bonusu, zjistíte částku jako rozdíl částek z druhů mezd  6580-6581 

V případě více exekucí přikázáním jiné peněžité pohledávky, se stejným datem doručení, se používá výpočet poměrnou částí:

 • výše podílu příslušné pohledávky k součtu všech pohledávek stejného časového pořadí
 • zjistíte podíl jednotlivých srážek, podle poměru stanovíte výši konstanty, která pak bude nastavena u aut. věty:
 • např. srážka A - celkový dluh 10.000, srážka B - celkový dluh 40.000
  • poměr: srážka A = 20%, srážka B = 80%
  • výše vratky z ročního zúčtování = 1.000

příklad srážka A

příklad srážka B


Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky - více exekucí s rozdílnými daty doručení.

Jednotlivé exekuce se nastaví do srážek, dle popisu výše. S tím rozdílem, že u nejstarší exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky bude nastaveno Vytvářět ANO. U dalších (mladšího data) bude nastaven údaj Vytvářet NE, nebudou vyplněny údaje "od - do (jen v období)" se má srážka provádět  Až bude splacena nejstarší exekuce, bude vyřazena = Vytvářet NE. U další v pořadí se změní status na Vytvářet ANO, doplní se údaj "od - do (jen v období)" se má srážka provádět .

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    14.01.2021    | Článek:    1910    |     www.WinFAS.cz