Článek: 3192 | Naposledy změněno: 22.08.2022

Mimořádná prohlídka - změna pracovní pozice

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Zaměstnanec přerušil výkon práce na delší dobu delší než 6 měsíců.

Dnem 10.7.  skončila nepřítomnost – rodičovská dovolená. Ze zákona musí absolvovat mimořádnou prohlídku.

Zaměstnanec měsíc po nástupu do práce změnil i pracovní pozici, ve stejné kategorii rizika práce.

Pořízení ve WinFASu

Po skončení nepřítomnosti nárok na mimořádnou prohlídku s datem vypršení 11.7.

 

 

Zaevidování prohlídky

  • *7025 Provedené činnosti u zaměstnanců
  • Mimořádná prohlídka byla provedena 8.7., ještě před skončením nepřítomnosti (viz *pozn)


 

* pozn: mimořádná po nepřítomnosti 6 měsíců (která je jinak braná jako běžná periodická) se dohledává 30 dní zpětně (na prohlídku posílají před skončením např. rodičovské), aby ji to nevyžadovalo znovu při návratu z nepřítomnosti.

Změna pracovní pozice – stejná kategorie práce

  • *7014
  • Od 1.8. změna pracovní pozice

 

  

Nárok na další prohlídku

Další pravidelná prohlídka by měla proběhnout od data mimořádné, i když změnil pracovní pozici, nedošlo ke změně rizika práce.

Zaměstnanec je v první skupině prací a je mu více jak 50 let, tj. nárok na další prohlídku je za čtyři roky (8.7.2026)

 

 

Změna pracovní pozice – jiná kategorie práce

V případě změny pracovní pozice s jinou kategorií rizika práce, by nejdříve zaměstnavatel měl zaměstnance vyslat na prohlídku, zjistit jestli může vykonávat jiný typ práce.

Následně do WinFASu zadat změnu pracovní pozice a provedení této prohlídky.

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    22.08.2022    | Článek:    3192    |     www.WinFAS.cz