Článek: 2852 | Naposledy změněno: 16.03.2021

Stravenkový paušál

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

K nepeněžní formě příspěvku se přidává nová forma peněžitého příspěvku zaměstnavatele na stravování. Plnění, které je od daně z příjmů osvobozeno až do výše 70% horní hranice stravného při pracovní cestě 5-12 hodin. Nevstupuje ani do základu soc. a zdrav. pojištění.
Záleží na zaměstnavateli zda a jakou formu příspěvku na stravování pro své zaměstnance zvolí. Formy stravování může volně kombinovat, vždy musí být splněna podmínka, že zaměstnancům nesmí být za stejnou pracovní dobu poskytnut peněžitý i nepeněžitý příspěvek.

Druh mzdy = 3850 Příspěvek na stravování

Pokud budete zam_cům přispívat nižšší částku, založte si uživatelskou specifikaci. Do údaje sazba zadejte částku
za směnu. Postupujte podle návodu +564.

Jestliže budete zam_cům přispívat vyšší částku, pak ve mzdách musí být pořízen příspěvek na stravování dvěma řádky.
Druhem mzdy 3850 je částka do limitu. Částka nad limit musí být pořízena druhem mzdy 3851, postupujte
podle návodu +2883.

Pořízení ve mzdách

Při pořízení hrubých mezd zadejte do údaje množství počet směn, za které má zaměstnanec nárok na stravenkový paušál.

Při výpočtu čistých mezd se příspěvek na stravu načítá do druhu mzdy 9956 Čistá mzda (+náhrady)

Příspěvek na stravování nevstupuje do základu pro výpočet zákonných srážek (DM 9909). 

Účtování

  • strana MD 527xxx
  • strana DAL 331xxx
Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    16.03.2021    | Článek:    2852    |     www.WinFAS.cz