Článek: 564 | Naposledy změněno: 02.04.2008

Specifikace druhu mzdy 

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Číselník *7027 Druhy mezd je předvyplněn přímo od nás a nemáte možnost jej měnit. Chcete-li tedy doplnit mzdovou složku která není v číselníku (např. příplatek za SO+a NE, výše příplatku 25%), musíte najít nejbližší druh mzdy (např. 2180 –  příplatek So+NE) a k němu doplnit novou specifikaci s vaším názvem. Čísla uživatelských specifikací mohou být v rozsahu 21 až 99 (specifikace  00 až 20 jsou již přednastaveny, nebo blokovány pro použití programátory).

Do nastavení specifikací se dostanete z číselníku *7027 Druhy mezd. Ze seznamu druhů mezd vyberte ten nejbližší mzdové složce, kterou chcete vytvořit a klepněte na tlačítko Uprav

 

Otevře se okno nastavení Druhu mzdy kde klepněte na tlačítko Specifikace.
V okně Specifikace druhu mzdy klepněte na tlačítko Kopíruj.


Na záložce Detail zapište Číslo a  Celý název specifikace, kterou chcete pořizovat (číslo v rozmezí 21 až 99).


 Ve sloupci Přezvetí - u položky koeficient vyberte  konstantu a do sloupce konstanta doplňte hodnotu 0,25. Ostatní pole zůstávájí nezměněny. Celé okno zavřete tlačítekm OK.


Jednotlivé sloupce nastavení :

 

- zde vyberete údaj, ke kterému se bude řádek nastavení vztahovat


Převzetí
- nepřebírat  - do údaje v pořízení se nebude přebírat žádná hodnota
- konstanta  - do údaje v pořízení se doplní číslo ze sloupečku konstanta (např. 0,25)
- sazba u PPV  - do údaje v pořízení se předá sazba, kterou si vyberete (např. hod. průměr)
- souvisí se sloupci Kód, Sp a Název specifikace sazby
- úvazek hodin u PPV - do údaje v pořízení se předává hodinový úvazek u PPV
- PAR xxxxxx - zákonné parametry z aplikace *9020 Zákonné parametry (naplněné od nás)

Konstanta
- do pole zapište konstantu, která se má doplnit do pořízení
- pole je aktivní pouze pokud vyberete způsob Převzetí – konstanta
 

Kód, Sp, Název specifikace sazby
- do pole vybíráte sazbu z číselníku sazeb
- pole je aktivní pouze pokud vyberete způsob Převzetí – sazba u PPV

Způsob výpočtu
- vyberete, jakým způsobem má být údaj v pořízení vypočítán
Mód sloupce
- Zastavit - kurzor v pořízení se zastaví na tomto údaji
- Přeskočit - kurzor tento údaj v pořízení bude přeskakovat (je možné se na něj vrátit myší)
- Zakázat - do tohoto pole nebude možné v pořízení nic zapisovat (pole bude šedé)

Kód, Sp, Název specif. mzdy (prémií)
- je možné nastavit pouze u údaje Procento, doplňte sem druh mzdy a specifikaci prémie
- pokud zde nastavíte druh a specifikaci prémie a zadáte hodnotu (buď zde jako konstantu, nebo až v pořízení), program sám při ukládání pořízených hrubých mezd vytvoří další větu s touto prémií. Výše této prémie bude vypočítána jako zadané procento z údaje peníze.

Kumulovat
- pokud u PPV vypočítáváte procento prémií z více specifikací (např. z úkolové i časové mzdy zároveň), zaškrtnutím kumulovat docílíte toho, že se výsledná prémie z těchto specifikací sečte do jedné věty.

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    02.04.2008    | Článek:    564    |     www.WinFAS.cz