Článek: 2773 | Naposledy změněno: 27.11.2020

Průměrný výdělek ve vazbě na nejnižší úrovně zaručené mzdy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


  

Novela zákoníku práce – účinnost od 30. 7. 2020

Novela zákoníku práce přináší řadu změn.
Jednou z nich je průměrný výdělek ve vazbě na nejnižší úrovně zaručené mzdy §357 odst. 1 ZP.

Platné znění do 29.7.2020

Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda (§ 111), na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě; to platí také při uplatnění pravděpodobného výdělku (§ 355).

Ustanovení  s účinností od 30. 7. 2020

Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda nebo příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy, na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy; to platí také při uplatnění pravděpodobného výdělku.

Informace k vypočtené sazbě průměrného výdělku v IS WinFAS.

Vypočtené sazby jsou kontrolovány na dodržení min. mzdy. Jestliže vypočtená hodnota nedosahuje min. mzdy, je uložena sazba ve výši min. mzdy

Sazby pro minimální mzdu a nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou vyhlašovány nařízením vlády.

Jsou stanoveny pro 40 hod. týdenní pracovní dobu.
V případě jiné délky stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin týdně (např. u 2směnného pracovního režimu 38,75 hodiny týdně, vícesměnného a nepřetržitého pracovního režimu 37,5 hodiny týdně apod.) se hodinové sazby minimální mzdy i nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zvyšují.
Pokud je však se zaměstnancem sjednána individuálně kratší pracovní doba minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy se úměrně snižují.

Nastavení pro aut. kontrolu a uložení PHV ve vazbě na zar. mzdu

Podmínkou, aby se mohla provést kontrola WinFASem, musí být zaměstnanci přiřazení na pracovní pozici (apl. *7014, nebo *7011 – tl. Pozice). K této pracovní pozici je nastavena příslušná skupina prací.
*Pozn.: Nastavení není povinné, je možné provést kontrolu pomocí sestavy vypočtených průměrů na platné hodnoty nejžší úrovně zaručené mzdy pro danou skupinu prací. Sazbu následně upravit ručně.

Skupiny prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy, viz. Příloha k nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Nastavení skupiny prací provedete hromadně u pracovní pozice, apl. *7006, nebo apl. *7007:

  • označte prac. pozici, tl. UPRAV
  • tl. Stupně
    • Přidej 1, vyberte stupnici = skupina prací (zaručená mzda)
    • Přidej 2, zadejte stupeň, viz příklad
  • tl. OK


Zaměstnancům zařazených na pracovní pozici s uloženou skupinou prací se bude provádět kontrola na nejnižší úroveň zaručené mzdy. Pokud vypočtená sazba průměrného výdělku nedosáhne této úrovně, WinFAS uloží sazbu odpovídající nejnižší úrovni zaručené mzdy pro danou skupinu prací.

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    27.11.2020    | Článek:    2773    |     www.WinFAS.cz