Článek: 1123 | Naposledy změněno: 23.03.2011

Hromadné oznámení zaměstnavatele ZP- elektronické podání

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Hromadná oznámení zaměstnavatele na ZP (HOZ) – aplikace *7061
Vytvoření  HOZ se oproti původnímu nezměnilo, nově se ale vytvořená oznámení ukládají, obdobně jako v aplikaci *7047 Oznámení o nástupu na OSSZ.

HOZ lze tisknout jako sestavu, dále jako formuláře PDF, nebo uložit soubory pro Portál zdravotních pojišťoven.
Zobrazení uložených HOZ lze omezit podle měsíce hlášení, data vytvoření, pojišťovny, osoby, kódu změny (P,O,…).

Při spuštění aplikace je nastaveno filtrování pro aktuální měsíc, chcete-li zobrazit všechna HOZ, měsíc vymažte (případně další zadané omezení).

1. Vytvoření oznámení

  • Spusťte aplikaci *7061
  • Tlačítko Vytvoř HOZ
  • Zadejte parametry pro tvorbu oznámení, tlačítko OK


Tlačítka v aplikaci:

  • Formulář – nabídne se zobrazení pdf formuláře
  • Sestava – původní formulář
  • Ulož soubory – uložení souboru pro komunikaci s portálem zdravotních pojišťoven, podrobněji v bodě 3) návodu

Při úpravě či zobrazení jedné položky se do HOZ načtou i všechny další položky, které jsou za stejný měsíc, datum a pojišťovnu, při případném opakovaném tisku se zobrazí všechny položky, jaké byly na původním HOZ.

2.Elektronické podání – nastavení adresáře pro uložení souboru
Při tvorbě Hromadného oznámení zaměstnavatele lze tlačítkem Ulož soubory vytvořit soubory, které lze následně odeslat zdravotním pojišťovnám přes Portál zdravotních pojišťoven http://www.portalzp.cz/
Na portálu ZP musíte být zaregistrováni. Každá ZP má postup jak se zaregistrovat.
Pro podepisování musíte mít nainstalovaný kvalifikovaný certifikát. Ten už máte, pokud posíláte formuláře přes VREP (ELDP, Oznámení o nástupu, Příloha k žádosti o …)

Soubory se ukládají do složek (adresářů), které si u jednotlivých zdravotních pojišťoven zvolíte v aplikaci *7032 Parametry plateb u DM. U každé zdravotní pojišťovny si zvolte jinou složku.

Nastavení adresáře nemusíte provádět, pokud máte cestu již nastavenou pro odesílání Přehledů o platbě pojistného na ZP. Soubory se ukládají do stejného adresáře. Na portálu při vkládání souboru se z úložiště nabídne soubor odpovídající formátu pro tento druh podání.
 

Nastavení adresáře
Spusťte apl. *7032 Parametry plateb, vyberte oblast zdravotní pojištění, v pravé části označte zdravotní pojišťovnu u které budete Hromadné  oznámení zaměstnavatele ZP odesílat v elektronické podobě a klepněte na tl. UPRAV.

Na dalším okně v údaji Cesta vyberete  adresář kam se má soubor ukládat. Uložíte OK.


Vzorový příklad: v tomto případě byl založen adresář pro uložení souboru v dokumentech_VZP

3.Vytvoření souboru pro elektronickou komunikaci
Po vytvoření oznámení na ZP klepnete na tlačítko Ulož soubory

 nabídne se okno s výběrem pro tvorbu souborů, výběr potvrďte tl. OK.


Zobrazí se cesta pro uložení souboru (ta co byla zadaná v aplikaci *7032), potvrďte tlačítkem UložitPo přihlášení na portál ZP, budete přikládat soubor z úložiště, které jste nastavili v apl. *7032.

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    23.03.2011    | Článek:    1123    |     www.WinFAS.cz