Článek: 1154 | Naposledy změněno: 28.07.2011

Pořízení mezd v apl. *7036 - bez možnosti klíčování

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Ve WinFASu je možnost jednoduchého pořízení hrubých mezd. Vybrané mzdové složky se budou zobrazovat na jednom okně.Není vhodné v případě, že klíčujete mzdy přímo při pořízení.

1) nastavení období *8000
Tento způsob pořízení má svoje období "PREDVYBER", v číselníku období není nastaven.Založíte ho zkopírováním období "PORIZENI".2) nastavení druhů mezd pro pořizení
Spusťte apl. *7035 Předvýběry specifikací DM,Tt. Přidej. Tl Přidej 1 založíte "předvýběr" a tl. Přidej 2 pořídíte jednotlivé druhy mezd, které se mají zobrazovat do pořízení. Jestliže máte ve firmě kolektivy zaměstnanců, které mají odlišné druhy mezd pro odměňování, založte si pro každý kolektiv předvýběr, např.: kol. 1 - časová, kol. 2 - měsíční.


pozn.:  pohyb po okně se nastavuje ve sloupcích Dny, Hod, Mno, Saz, %pr a Peníze, tam kde je zatržítko se bude v pořízení mezd zastavovat kurzor.

Jestli máte založeno více předvýběrů druhů mezd  musíte zadat zaměstnance i do kolektivů v apl. *112 Podmnožiny kolektivů.

3) Pořízení mezd 
Spusťte apl.  *7036, v údaji Podmnožina zvolte Kolektiv zaměstnanců a pak předvýběr, tl. UPRAV.


Klepněte myší do mzdového řádku a začněte pořizovat, po okně se pohybujete entrem.


Tl. Přidej 1 zadáváte dalšího zaměstnance, tl. Přidej 2 využijete pokud budete chtít zadat druh mzdy, který není nastaven. Pořízení mezd uložíte tl. OK.
Na záložce Seznam PPV vidíte zaměstnance s pořízenými mzdami.

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    28.07.2011    | Článek:    1154    |     www.WinFAS.cz