Článek: 1155 | Naposledy změněno: 29.07.2011

Dodatečné rozklíčování hrubých mezd podle dodatečně pořízených hodin

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Pokud pořizujete hrubé mzdy bez rozlišení klíčů a zakázek (vše na jedno středisko), je možné dodatečně pořídit odpracované hodiny na jednotlivých střediscích a zakázkách, podle nich provést rozklíčování a tvorbu spojováku.

Postup rozklíčování
1) založte podmnožinu druhů mezd, které se budou rozklíčovávat v apl. *107

2) v *7030 Parametry modulu  RLZ vyberte Podmnožinu pro rozklíčování mezd.

3) v *8000 Období nastavte MZDY_ZUCTOVANI na požadovaný měsíc. V něm se provede rozklíčování a následně spojovák.

4) V *7029 Mzdy u PPV šipkou rozbalte tl. Data, vyberte možnost Doplnění odprac. hodin na zakázkách (rozklíčování účto).Tl. Přidej 2 doplňte zaměstnancům odpracované hodiny na jednotlivých zakázkách. Pokud u některých zaměstnanců nechcete rozklíčovávat, nebudete  jim nic doplňovat.  Tl. Další přidáváte zaměstnance. Po pořízení vše uložte OK.


Zeleně podbarvené řádky označují zaměstnance s rozklíčovanými  mzdami.

Doplněné hodiny mají příznak „-H“; rozklíčované mzdy pro zaúčtování „-Z“ ty budou mít přednost ve spojováku před původními mzdami.5) V *1020 Spojováky spusťte spojovák z mezd. Případně před tím stornujte dříve provedený spojovák.

Opravy v rozklíčování můžete provádět libovolněkrát i zpětně, ale pak je nutné zrušit spojovák (*1018 kniha SPMZ)  a spustit nový.

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    29.07.2011    | Článek:    1155    |     www.WinFAS.cz