Článek: 496 | Naposledy změněno: 12.02.2008

DUPy ve mzdách

Co je to DUP
- DUP je zkratka ‘Dobrovolný urychlovač pořízení’
- slouží k urychlení práce a zautomatizování často se opakujících kroků při pořízení
- jeho používání je dobrovolné = nepovinné

Příklad využití ve mzdách
- postup si ukážeme v aplikaci *7029 Druhy mezd u PPV
- DUP využijeme např. pro vybrání uživatelské specifikace při pořizování nového druhu mzdy k PPV

Otevření nabídky DUPů
- Automaticky - při přidání nového druhu mzdy (po potvrzení výběru PPV entrem nebo po
klepnutím na tlačítko Přidej 2)
- Ručně - když budete stát ve spodní části okna stiskněte CTRL + D


 
Spuštění / použití DUPu (3 možnosti)
1. do pole v nabídce DUPů zapište kód DUPu a potvrďte entrem
2. pomocí šipek nahoru a dolů vyberte DUP a potvrďte entrem
3. vyberte DUP myší a poklepejte na něj

- po spuštění DUP automaticky doplní Druh mzdy, jeho specifikaci a skočí na údaj Dny

Pořízení druhu mzdy PŘED použitím DUPuPořízení druhy mzdy PO použití DUPuJak vytvořit vlastní DUP
- otevřete si nabídku DUPů (CTRL + D viz. výše)
- stiskněte znovu zkratku CTRL + D
- otevře se Vám okno Otevřít DUP


- klepněte na Tlačítko NOVÝ pro přidání nového DUPu
- otevře se Vám okno DUP – Nový

- v horní části okna vyplňte kód a název DUPu, který chcete zobrazovat v Nabídce DUPů- ze seznamu vyberte myší údaj, který chcete nastavovat a ve spodní části okně provedete
jeho nastavení- u údaje Kód druhu mzdy nastavte Způsob implicitní hodnota : 1100
- u údaje Kód specifikace nastavte Způsob implicitní hodnota : 00
příklad:- u všech údajů od Kód druhu mzdy až po Datum (včetně) nastavte v části Možnosti
Automaticky potvrdit a přepsat vyplněný
- tím zajistíte že DUP tyto údaje přeskočí


- klepnutím na tlačítko ULOŽ celý DUP uložíte

Jak vytvořit nový DUP okopírováním existujícícho
- využijete například když už máte DUP k danému druhu mzdy a chcete vytvořit další s jinou
specifikací
- otevřete si nabídku DUPů (CTRL+D)
- stiskněte znovu zkratku CTRL + D
- otevře se Vám okno Otevřít DUP


- myší vyberte DUP, který chcete kopírovat

- klepněte na Tlačítko KOPÍRUJ pro přidání nového DUPu kopírováním existujícího
- otevře se Vám okno DUP – Nový ve kterém budou načteny informace z existujícho DUPu
- v horní části okna vyplňte kód a název DUPu, který chcete zobrazovat v Nabídce DUPů
- upravte u Kódu specifikace Způsob pořízení (implicitní hodnota např. 01 místo 00)

Tipy:
- všechny údaje od pole dny se doplňují podle nastavení ve specifikaci druhu mzdy (aplikace *7027)
- u údajů přebíraných ze specifikace můžete nastavit přeskakování údajů pomocí možnosti aut.
potvrdit v DUPu (hodí se především u distribuovaných specifikací [00-20] u kterých není
možné nastavení specifikace měnit)
- další podrobnosti o DUPech najdete v nápovědě pod klíčovým slovem DUPy

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    12.02.2008    | Článek:    496    |     www.WinFAS.cz