Článek: 2649 | Naposledy změněno: 11.02.2021

eNeschopenky - Příloha, Hlášení o ukončení DPN

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Vytvoření o odeslání Přílohy

Příloha k žádosti o nemocenské dávky musí být odeslaná elektronicky.
Nově se eviduje způsob vyplácené mzdy, vyplněno dle nastavení v apl. *7011 Zaměstnanci.

Podklady pro provádění srážek=exekucí se odesílají stejným způsobem jako doposud, tj. v listinné podobě na OSSZ, nebo v el. podobě přes datovou schránku.

 • *7037 Nepřítomnosti
 • Označte zam_ce tl. Příloha
 • Zvolte způsob odeslání:
  • VREP
   • Při komunikaci přes VREP se doplňuje i údaj „Opravné podání“ N/A
   • Na formuláři se nezobrazuje
  • Datová schránka soubor
   • vytvořený soubor uložíte na PC a pak vložíte do DS
  • DS již uložen
   • po vytvoření souboru pro DS, se změní stav na „již uložen“
  • –neodesílat
   • používejte ve výjimečném případě, např. jste Přílohu odeslali jiným způsobem, nebude se nabízet do podání


Podle nastaveného způsobu odeslání na Příloze zvolte tlačítko pro odeslání:

 • VREP Příl.
  • Odeslání přes VREP, postupujete jako doposud. Odeslání podepisujete pouze kvalifikovaným certifikátem.
 • DS Příloha
  • soubor uložíte na PC, pak vložíte do DS

Vytvoření Hlášení při ukončení DPN

Při skončení pracovní neschopnosti musí být odeslané Hlášení zaměstnavatele/OSVČ při ukončení DPN.

 • *7037 Nepřítomnosti
 • Označte zam_ce tl. Hlášení
 • Zvolte způsob odeslání:
  • VREP
   • Při komunikaci přes VREP se doplňuje i údaj „Opravné podání“ N/A
   • Na formuláři se nezobrazuje
  • Datová schránka soubor
   • vytvořený soubor uložíte na PC a pak vložíte do DS
  • DS již uložen
   • po vytvoření souboru pro DS, se změní stav na „již uložen“
  • –neodesílat
   • používejte ve výjimečném případě, např. jste Hlášení odeslali jiným způsobem, nebude se nabízet do podání

Vyplňují se údaje, zaměstnanec:

 • kdy začal vykonávat zaměstnání, pokud NE – z jakého důvodu
 • jestli poslední den neschopnosti pracoval, uvést počet hodin
 • pokud v době DPN pracoval, tl. Přidej 2 vyplníte období Od – Do


Podle nastaveného způsobu odeslání na Hlášení zvolte tlačítko pro odeslání:

 • VREP Hláš. 
  • Odeslání přes VREP, odeslání podepisujete kvalifikovaným certifikátem.
 • DS Hlášení
  • soubor uložíte na PC, pak vložíte do DS
Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    11.02.2021    | Článek:    2649    |     www.WinFAS.cz