Článek: 2550 | Naposledy změněno: 22.06.2021

Nastavení kontroly -  doplatku do min./zaručené mzdy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Při výpočtu čistých mezd se vždy kontroluje dodržení minimální mzdy.

IS WinFAS umožňuje nastavení kontroly na dodržení, nebo automatickou tvorbu doplatku do minimální nebo zaručené mzdy.

Nastavení kontroly - doplatku

 

Zaměstnanci

 • spusťte apl. *7011 Zaměstnanci
 • UPRAV
 • záložka Min. mzda
  • nastavte, zda se má provádět:
   • kontrola – jen varování
   • doplatek
  • podle tabulky z *7013,
   • vyberte ZARUČENÁ_HOD nebo ZARUČENÁ_MES
   • musí být vyplněno, pokud chcete dělat kontrolu nebo doplatek na zaručenou mzdu
  • Pozice: zadat zam_ci pracovní pozici
   • pokud nebude u pracovní pozice nastavena skupina prací, kontrola/dopočet se provede do min. mzdy, která platí jen pro 1. skupinu prací.


 

Přiřazení prac. pozice ke skupině prací

U pracovní pozice musí být nastavená skupina prací, viz nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Hromadně:

 • spusťte apl. *7006 Pracovní pozice
 • označte pracovní pozici
 • UPRAV
 • Stupně
  • Přidej 1, vyberte stupnici = skupina prací (zaručená mzda)
  • Přidej 2, zadejte stupeň, viz příklad
 • OK


 Lze nastavit i jednotlivě:

Přiřazení pracovní pozice lze provést i jednotlivě u každého zam_ce, v apl. *7011 – tl. Pozice.

Čisté mzdy – kontrola / doplatek

Kontrola nebo doplatek se provádí podle nastavení v apl. *7011:

 • Záložka Min. mzda
  • kontrola/doplatek
 • Pozice: vybraná pozice s nastavenou skupinou prací
 • Úvazek
  • krácení měsíční při kratším úvazku
  • navýšení hodinové při §79 odst. 2,3

Při výpočtu čistých mezd se zobrazí:

 • upozornění na nedodržení


 • upozornění na vytvořený doplatek


ve mzdách je uložen doplatek do zaručené mzdy


 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    22.06.2021    | Článek:    2550    |     www.WinFAS.cz