Článek: 3445 | Naposledy změněno: 13.03.2024

Podporované produkty na stáří - změna druhů mezd

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Na Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2024 je nutné rozlišovat penzijní a životní pojištění podle jednotlivých paragrafů .

Proto byly příslušné druhy mezd penzijního připojištění přejmenovány a musíte své příspěvky rozdělit následovně:

  • 8600 Doplňkové penzijní spoření - používejte pro nové účastnické fondy DPS - §15a odst.1 b)
  • 8610 Penzijní připojištění - používejte pro původní transformované fondy  (do roku 2012)- §15a odst.1 a)
  • 8630 DIP dlouhodobý investiční produkt - §15a odst.1 písm e)
  • 8640 Penzijní pojištění - v ČR se téměř nevyužívá - §15a odst.1 c)

Dosud jste používali jeden společný druh mzdy (8600) a u něj měli pro každou penzijní společnost nastaveny dva parametry s různými bankovními účty (jeden pro nové účastnické fondy, druhý pro staré transformované fondy). V aplikaci *7032 Parametry plateb vyberte oblast Penzijní připojištění, postavte se vlevo na druh mzdy 8600 Doplňkové penzijní spoření, vpravo na parametr platby pro původní transformovaný fond a tlačítkem Změna DMu něj proveďte změnu na správný druh mzdy 8610 Penzijní připojištění.


V následujícím okně vyberte správný druh mzdy 8610:


 

Tuto změnu proveďte jak ve firmě 2024, tak ve staré firmě 2023 (kvůli správnému zobrazení na mzdových listech):

A naopak, pokud jste používali druh 8610 (nyní Penzijní připojištění) a máte u něj chybný parametr (pro nové účastnické fondy DPS), změňte u něj parametr platby stejným způsobem na správný druh mzdy (8600).

Dojde ke změně druhu mzdy u parametru platby (*7032), ke změně specifikace druhu mzdy u všech automatických vět zaměstnanců, u kterých je tento parametr použitý (*7039) a také u všech mezd (ML), které byly z těchto automatických vět v daném roce vytvořeny (od posledního převodu agendy RLM na nový rok). Tuto změnu lze tedy provést kdykoliv v průběhu roku, nejlépe však ihned.

Nastavení účtování těchto druhů zkontrolujte v apl. *8014 Tvorba účtů  a případně upravte.
U DM 8610 může být historické nastavení  427xxx/379xxx (z FKSP). Doproučení pro opravu nastavení:

  • smazat nastavení účtování v apl. *8014
  • smazat úče. skupinu 8610 v apl. *8015
  • nastavit nově účtování v apl. *8014, zkopírovat z DM 8600 pomocí tl. Kopíruj skupinu
Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    13.03.2024    | Článek:    3445    |     www.WinFAS.cz