Článek: 2647 | Naposledy změněno: 27.08.2020

eNeschopenky - zpracování notifikací

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Zpracování

 • *7037 Nepřítomnosti
 • tl. Zpracuj notif
 • okno Výběr notifikací pro zpracování
  • ve sloupci výběr označte notifikace, které chcete zpracovat

Ve výběru se nabízejí všechny „stavy“ notifikací: vznik, trvání, ukončení, změna a storno. Při zpracování se provádí kontrola na rodné číslo a druh pro OSSZ (např.: 3 PP, druhá DPČ).
Dále se zde zobrazuje (i na sestavě Opis notifikace) údaj Poznámka. V tomto údaji je z ČSSZ předávána profese zaměstnance, případně textová informace, že se jedná o karanténu. V případě karantény změňte při zpracování neschopnosti stav na 5150- Kal. dny karanténa.

 • Vznik: založí se nová neschopenka
  • stav -  5100 KD nemoci, nebo
  • stav -  5120 KD pracovní úraz (informace o mimopracovním úrazu OSSZ nesděluje)
 • Trvání = lístek na peníze: dohledá se existující neschopenka a vyplní se údaj „Náhrada do“
 • Ukončení: dohledá se existující neschopenka a vyplní se datum“ Datum do“
 • Změna a storno - viz návod +2736


 • při výběru více osob se následující kroky opakují za každou notifikaci


 • otevře se okno pořízení, do kterého se neschopenka vloží
  • pokud odpracoval 1. den část směny, zadejte hodiny


 • pořízenou neschopenku uložte. tl. OK

Pokud bylo vybráno více notifikací, je možné pokračovat ve zpracování dalších notifikací, nebo zpracování přerušit. I při opětovném zpracování notifikací se nabídnou všechny dosud nezpracované.


Pokud uložíte „návaznou“ neschopenku, musíte tl. Navázání zvolit stav nepřítomnosti, na který navazuje.

Zobrazení údajů u neschopenky

 • tl. Zpracuj notifikaci, rozbalit a vybrat
  • Vznik info - vycházky
  • Změna info


Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    27.08.2020    | Článek:    2647    |     www.WinFAS.cz