Článek: 437 | Naposledy změněno: 22.12.2022

Převod WinFAS - MZDY


1) Nutné tento popis předat mzdové účetní, případně finanční účetní (kvůli převodu účetních knih).

2) Ve firmě starého roku proveďte pouze zaknihování plateb za měsíc prosinec. Případný SPAD a následný příkaz k úhradě budete provádět až ve firmě nového roku (viz dále).

3) Pokud děláte zápočty mzdových plateb a zaměstnaneckých pohledávek (zápočty se potom zobrazují na výplatní listině), proveďte je ve firmě starého roku.

4) Převod mzdových závazků do nového roku
a) nemáte založenou novou firmu, následující kroky budete provádět až po zaknihování
    mezd

 • založíte si novou firmu, návod +715
 • v apl. *9807 režimu „A“ provedete převod UK-účetních knih (v tomto režimu se provádí Inicializace firmy) a CR–číselných řad, návod +3242

Tento bod se bude týkat většinou firem, které ve WinFASu zpracovávají pouze MZDY.

b) nebo ve firmě nového roku již pracujete (bod 4a) již proveden před zaknihováním mezd

 • převod účetních knih-UK provedete podle návodu +3243
 • převod účetních knih většinou provádí finanční účetní

5) Až ve firmě nového roku proveďte SPAD (pokud se vás týká), předvýběry, příkazy k úhradě, případně výdej z pokladny.

Pokud potřebujte provádět úpravy ve mzdách (opravy odpracovaných dnů, záměna dovolené za svátek, opravy pořízených druhů mezd, změny osobních čísel), tisk sestav, atd. vraťte se do firmy starého roku.

Kdy provést změnu osobního čísla:
a) není založená firma nového roku: změnu proveďte ve firmě starého roku
b) je založená firma nového roku: změnu proveďte v obou firmách, tj. starého i nového roku až po převodu mezd, viz bod 6) návodu
c) chcete mít změněné osobní číslo pouze ve firmě nového roku: změnu proveďte ve firmě nového roku a do firmy starého roku musíte doplnit identifikátor pro nové období (tj. nové osobní číslo, apl. *7011, tl. UPRAV, tl. Klient, záložka Rozšířené) až po dokončeném převodu mezd, viz bod 6) návodu

Nástupy, změny, docházku (případně mzdová data) od ledna nového roku pořizujte do firmy starého roku, dokud nemáte proveden převod v režimu B – převod MEZD!!!

Převod mezd do firmy nového roku (následující bod) budete provádět těsně před zpracováním měsíce ledna nového roku, kdy už nebudete ve mzdách starého roku provádět žádné změny!!!

6) Vlastní převod mezd.
Musíte stát ve firmě nového roku. V aplikaci *9807, zvolte režim „B“: - převod dat do nové firmy bez pomocné firmy (mezifirmy). Vlevo musíte mít vybranou firmu starého roku, vpravo  firmu nového roku. 
Proveďte postupně následující body, zaškrtněte u daného řádku údaj Výběr a stiskněte tlačítko Proveď:

6.1) RLK – RLZ klienti (jen noví zam-ci)

 • Doplněna kontrola na RČ
 • Ve firmě nového roku je kontrola na:
  • Osobní číslo
  • Identifikátor klienta
  • Identifikátor adresy
 • Rozdíly v identifikátorech, zobrazí se sestava se zjištěnými rozdíly a převod nepůjde dokončit
 • Provést opravu údajů ve firmě starého roku tak, aby odpovídaly údajům firmě nového roku

6.2) RLM – RLZ veškerá mzdová data
Při převodu RLM dochází k porovnání dat mezi firmami starého a nového roku.


 • Tl. Uložit - uložíte změny v převodu RLM, bez zobrazení změn
 • Tl. Zobrazit zobrazíte změny v rámci převodu, po zobrazení změn uložte tl. Uložit
  • Dochází k výmazu dat z databáze nového roku, jako jsou


 • Převádějí se mzdová data, pořízená po založení DB nového roku, tj. nějčastěji mzdy z prosince, nové nástupy, porovnávají se data nepřítomností (opravy neschopenek,..)


6.3) RLD – RLZ převod dovolené (staré)

 • 0092-04 Dny placené volno staturár, neřídí se ZP, ale jsou stanoveny smlouvou o výkonu funkce,
  • nárok se nepřevádí, po převodu mezd je nutné provést ruční nastavení v apl. *7034


6.4) RLV – RLZ výroba mzdové práce – výmaz (nepovinné)

 • provede výmaz mzdových prací pořízených v apl. *5557, *5558 (RUDEP) a *5559, které mají datum období starší než období nové firmy
 • v DB nového roku půjde provést výmaz nepoužívaných výrobních operací, dojde ke zrychlení zobrazování sestav

 

Jestliže jste ve mzdách před převodem omylem něco pořídili do firmy nového roku, bude to přemáznuto tím, co je ve mzdách ve staré firmě.

!!! Převod mezd do firmy nového roku NELZE OPAKOVAT !!!

Po tomto převodu budete ve mzdách pokračovat ve firmě nového roku od místa, kde jste skončili ve firmě starého roku.

7) Po převodu mezd v nové firmě zkontrolujte v aplikaci *8000 všechna období mezd - leden.

8) Můžete v nové firmě provést výmaz starých zaměstnanců. V aplikaci *7011 Zaměstnanci včetně PPV je tlačítko Smaž i data, které na rozdíl od klasického Smaž vymaže celého zaměstnance včetně jeho mezd, sazeb a dalších personálních dat. Je povolené pouze u zaměstnanců, kteří nemají žádný platný PPV v účetním období (nového roku). Tyto zaměstnance zobrazíte zaškrtnutím volby „Vše“ vpravo nahoře. Výmaz provádějte, jen když jste si jisti, že zaměstnanci již nebudete v této firmě nic pořizovat (ani vratku daně z ročního zúčtování, doplatky ročních prémií, ...). Budete dotázáni na potvrzení výmazu zaměstnance.

9) Můžete v nové firmě provést výmaz nepoužívaných automatických vět u zaměstnanců (máte u nich nastaveno „Vytvářet: Ne“). Lze provést v aplikaci *7011 Zaměstnanci, nebo *7039 Aut. věty u zaměstnanců. Výmaz lze provádět, pouze dokud nespustíte výpočet čistých mezd (za leden).

10) Průměry – pro výpočet průměrů na leden musíte mít evidenční období MZDY_PORIZENI nastaveno na leden (1.1. – 1.2), proto je lepší je spočítat až v nové firmě po převodu na nový rok. U pracovněprávních průměrů budete postupovat stejně jako dosud.

11) Dovolená běžný rok – výpočet spuťte v apl. *7000 – oblast výpočtu Nároky na dovolenou, postupujte podle návodu +2848.

12) Oznámení o nástupu ČSSZ (ONZ) – je jedno, ve které firmě jsou provedeny. Do převodu mezd na nový rok všechny provádějte ve staré firmě. Pokud jste již udělali převod mezd na nový rok, přihlášky a odhlášky týkající starého roku provádějte ve staré firmě (v okně Parametry vytvářených Přihlášek/Odhlášek je datum vytvoření již rok nového roku, proto musíte zaškrtnout možnost Nabízet také starší - nástupy či ukončení v minulých letech), týkající se nového roku provádějte v nové firmě.

13)  ELDP za starý rok – provádějte ve staré firmě. Ve staré firmě jsou všechna data minulého roku, včetně osobních údajů, které byly platné minulý rok (poslední příjmení, adresy). ELDP za nový rok (ukončení PPV v novém roce) provádějte v nové firmě.

14) Mzdové listy za starý rok – provádějte ve staré firmě.

15) Roční zúčtování daně za starý rok – provádějte ve staré firmě. Vratku daně budete pořizovat už do nové firmy. Pokud se vratka daně skládá i z daňového bonusu, bude tato částka pořízena dalším druhem mzdy. Lze využít i importu ze souboru xml (nahrazuje ruční pořízení), viz návod +1839.

16) Zpracování výpisu z banky prosincových výplat – příkaz jste vytvořili v nové firmě, výpis zpracovávejte také v nové firmě.

17) Účetní spojovák z mezd za prosinec – jsou to účetní data starého roku, proto jej provádějte ve staré firmě. Zůstatky účtů MD/DAL se převedou do nové firmy při pozdějším převodu počátečních stavů.

18) Statistické zjišťování ISPV Trexima za 4. čtvrtletí starého roku – provádějte ve staré firmě, ale v této firmě musíte zpracovat průměry pro pracovněprávní účely (posunout období na leden, průměry pracovněprávní, pak období zpět na prosinec). Tyto průměry ve staré firmě nemají na nic jiného vliv, nevadí, že v nové firmě je máte zpracované také.

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    22.12.2022    | Článek:    437    |     www.WinFAS.cz