Článek: 715 | Naposledy změněno: 19.01.2023

Založení firmy pro nový rok

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Rozcestník převodů do nového roku


 

Musíte mít

 • Přístupová práva do aplikace *9800 Správa firem.
 • Dostatek místa na disku serveru / počítače.
 • Právo pro zápis na disk serveru / hlavního počítače s WinFASem.
  (Tento poslední bod nesouvisí s WinFASem, ale bezpečnostním nastavením vašeho počítače. Uživatel, který zakládá firmu, musí mít přístup pro zápis do složky SQL v adresáři WinFASu. Pokud toto oprávnění nemáte, kontaktujte prosím správce vašich počítačů / serveru.)

Doporučení pro kód nové databáze

 • Kód nové databáze zadáváte do políčka Firma (viz níže).
 • Tento kód by měl obsahovat rok (každý rok totiž vzniká nová databáze).
 • Rok můžete uvádět ve dvou nebo čtyřmístné variantě dle vlastního uvážení. Taktéž se může nacházet na začátku nebo na konci kódu.
 • Příklad kódu firmy:
  • MOJEFIRMA_2023
  • MOJEFIRMA-2023
  • 2023_MOJEFIRMA
  • ...

 

Postup založení databáze

Provedením tohoto postupu se do firmy NOVY_ROK nakopírují všechna data a nastavení ze starého roku. Od této chvíle se veškerá nastavení v číselnících a šablonách provedená ve starém roce již neprojeví do firmy nového roku. Převody popisované v dalších návodech již řeší pouze přenos dokladů a počátečních stavů.

1. Spusťte aplikaci *9800 – Správa firem (je jedno, ve které firmě stojíte).
2. Stiskněte tlačítko Přidej
3. Vyplňte údaje (pokud potřebujete podrobněji vysvětlit údaje, hledejte v návodu +1548)

4. Potvrďte tlačítkem OK.

POZOR!
Firma NOVY_ROK prozatím obsahuje pouze okopírovaná data ze starého roku. Pokračujte bodem II. v návod +724 Dokud neprovedete převody podle zmíněného návodu, žádná data do nové firmy nepořizujte. Spuštěním převodů by došlo k jejich dostranění.

 

Co když firmu kolegové nevidí a nearchivuje se nám

Pokud máte nastavena přístupová práva na firmy a archivace pomocí práv na skupiny databází, nemusí se uživatelům Vámi založená firma/databáze zobrazovat. Jak řešit:

 • Následující postup vždy konzultujte s vaším správcem přístupových práv ve WinFASu.
 • Spusťte aplikaci *9804 Skupiny firem.
 • Vyberte si příslušnou skupinu.
 • Stiskněte tlačítko Členové.
 • Zatržením přidejte nové firmy do skupiny.
 • Uložte tlačítkem OK a  aplikaci opusťte.

 • Pokud hromadné archivace neřešíte přes skupiny firem, ale jiným způsobem (např. dávkový .bat soubor), kontaktujte vašeho správce sítě a domluvte se s ním na úpravě archivační dávky.

 

Pokud jste si firmu založili v předstihu

Pokud si firmu založíte v předstihu („nanečisto“), DOPORUČUJEME před ostrým převod provést její obnovu a nahrazení aktuálními daty!!! Obnova se provádí v aplikaci *9800 Správa firem >> najeďte na firmu, kterou chcete obnovit (NOVY_ROK - pozor, veškerá data v obnovované firmě budou přepsána) >> stiskněte černou šipku vedle tlačítka Obnova a z menu vyberte "z firmy" >> Jako zdroj zvolte firmu STARY_ROK. Při obnově budete požádáni, aby jste napsali kód firmy, kterou chcete obnovit (kód firmy můžete zjistit v záhlaví dotazu v hranatých závorkách – viz. obr).

 
POZOR: Při obnově firmy NOVY_ROK dojde k jejímu přepsání firmou STARY_ROK. Tj. provede se prostá kopie bez jakýchkoliv úprav. Data původní firmy NOVY_ROK budou zlikvidována!
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    19.01.2023    | Článek:    715    |     www.WinFAS.cz