Článek: 724 | Naposledy změněno: 18.12.2008

Stručný postup převodu WinFASu z roku na rok

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Rozcestník převodů do nového roku


 

Základní zásady převodu

 • Než provedte Vytvoření firmy nového roku - nastavte / vyčistěte si číselníky. Po založení firmy by jste již museli tyto změny provádět jak v číselnících starého, tak i v číselnících nového roku.
 • Každý modul se převádí samostatně - nemusíte tedy převádět vše najedou, ale až ve chvíli kdy daný modul potřebujete.
 • Do žádného modulu nesmíte zapisovat dříve, než provedete jeho prvnotní převod.
 • Po převodu si zkontrolujte data.
 • Před opakovaným převodem nezapomeňte firmu nového roku archivovat.
 • S dostatečným předstihem si proveďte zkušební převod a to předvším, pokud jde o váš první převod mezi roky, nebo jste v průběhu roku měnili počítače ve vaší síti.

 POZOR!

 • Toto je pouze stručný návod, který neobsahuje všechny speciality a upozornění týkající se převodů jednotlivých modulů.
 • Před provedením převodů doporučujeme přečíst i návody určené přímo pro dané moduly! 
 • Podrobné návody najdete zde.

 

I. Vytvoření firmy nového roku

 1. V aplikaci *9800 vytvořte z firmy starého roku (STARY_ROK) firmu pro nový rok (NOVY_ROK) - podrobný postup
  (pokud už máte firmu NOVY_ROK založenou, proveďte v aplikaci *9800 její obnovu)
 2. Přepněte se do firmy NOVY_ROK
 3. Spusťte aplikaci *9807 Převody do nového roku
 4. V horní části okna musí být zvolený Režim A - Prvotní naplnění nové firmy
 5. Vlevo vyberte firmu STARY_ROK
 6. Tlačítkem Inicializuj proveďte inicializaci firmy pro nový rok

II. Než začnete cokoliv v novém roce pořizovat

Tyto kroky musíte provést ještě než začnete cokoliv do nového roku pořizovat:

 1. Musíte stát ve firmě NOVY_ROK, pak spusťte aplikaci *9807 Převody do nového roku
 2. Vlevo vyberte firmu STARY_ROK
 3. V horní části okna musí být zvolený Režim A - Prvotní naplnění nové firmy

 4. Zaškrtněte
  • UK - Účetní knihy (Výmaz zaplacených dokladů minulého roku)
  • FA - Obchodník (Výmaz faktur starého roku *210)
  • CR - Číselné řady (Posunutí číselných řad na nový rok *9001)
  • EET - elektronická evidence tržeb (pokud používáte)
  • NCIS - Výmaz identifikátorů pro nové obodbí. Vyskočí okno inicializace číselníků pro nové období - zatrhnout vše a pokračovat OK.
  • OBD - Období (Posunutí číselníku období na nový rok *8000)
  • ZUR - Zrušení žurnálů změn

 5. Stiskněte tlačítko Proveď
 6. Všechny převody musí skončit OK (v tabulce dole, Sloupec výsledek).
 7. Stále jste v aplikaci *9807
 8. Zatrhněte PS - počáteční stavy
 9. Stiskněte tlačítko Proveď
 10. Zobrazí se okno s parametry převodu, nastavte knihy + účty a stiskněte OK (jaké účty nastavit popsáno zde).
 11. Převod musí skončit OK (v tabulce dole Sloupec výsledek).

 12. Spusťte si číselník *8000 a upravte si jednotlivá období na aktuální rok.

III. Než začnete pracovat v daném modulu v novém roce (režim A)

 1. Musíte stát ve firmě NOVY_ROK, pak spusťte aplikaci *9807 Převody do nového roku
 2. Vlevo vyberte firmu STARY_ROK
 3. V horní části okna musí být zvolený Režim A - Prvotní naplnění nové firmy

 4. K následujícím převodům existují i podrobné návody.
  Po provedení převodu nezapomeňte posunout období v číselníku *8000.
 5. Řízení zásob - zatrhněte převod RZ - Řízení zásob a stiskněte tlačítko Proveď
 6. Majetek - zatrhněte převod MAJ2P - Prvotní převod majetku 2 a stiskněte proveď
 7. Zvířata - zatrhněte ZVR - Převod zvířat do nového roku a stiskněte proveď
  (musíte provést až po převodu majetku)
 8. Výroba - zatrhněte převod VYR - Výroba a stiskněte tlačítko Proveď
 9. Doprava - zatrhněte převod DO - Doprava a stiskněte tlačítko Proveď
 10. Pozemky - nemusíte dělat nic, jsou připraveny automaticky po provedení všech bodů v kroku III. tohoto návodu.

IV. Než začnete pracovat v daném modulu v novém roce (režim B)

 1. Musíte stát ve firmě NOVY_ROK, pak spusťte aplikaci *9807 Převody do nového roku
 2. Vlevo vyberte firmu STARY_ROK
 3. V horní části okna musí být zvolený Režim B - Převod dat do nové firmy bez pomocné firmy
 4. Mzdy (Řízení lidských zdorjů) - zaškrtněte
  (provádějte až po ukončení prosincových mezd ve starém roce!)
  • RLK - RLZ klienti
  • RLM - RLZ veškerá mzdová data
  • RLD - RLZ převod dovolené
 5. Stiskněte tlačítko Proveď
 6. Převod musí skončit OK (v tabulce dole Sloupec výsledek).

V. Dokončení převodů a opakované převody

 • Předchozími kroky jste si připravili jednotlivé moduly pro zápis v novém roce.
 • Převody některých modulů budete potřebovat opakovat (Účetní knihy a Zásoby - návod +446, Počáteční stavy - návod +477).
 • Převody některých modulů se skládají z více částí. Prvotní převod a finální převod (např. Majetek). Podrobnosti o dokončení převodů daných modulů, specialitách a další užiteční informace najdete v podrobných návodech pro převod jednotlivých modulů.

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    18.12.2008    | Článek:    724    |     www.WinFAS.cz