Článek: 445 | Naposledy změněno: 17.01.2022

Převod do nového roku z WinFASu do WinFASu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník


 

Převodem na nový rok ve WinFASu vzniká nová databáze pro daný rok. Mezi jednotlivými roky se pak přepíná v Centrálním manažeru volbou firmy / databáze. Následující návody Vás podrobně provedou celým postupem převodu. Držte se pravidel: Archivujte (před převodem), Kontrolujte (data po každém převodu), Čtěte (kontrolní sestavy, hlášky a návody).


 

Co zkontrolovat a nastavit:

  • Kontrola a nastavení číselníků ve starém roce - návod +447
  • Základní kontroly účetnictví - návod +416

Příprava na převod:

Vlastní převody:

Opakované převody:

  • Převod číselníku klientů nebo změna identifikátoru klienta - návod +1204
  • Opakovaný převod - neuhrazené doklady v účetnictví - návod +446
  • Opakovaný převod - počáteční stavy účetnictví a peněžních knih - návod +477
  • Opakovaný převod - PSS (počáteční stavy salda do HK) - návod +1728
  • Opakovaný převod - zásoby - návod +446

Po uzávěrce


Starší návody:
Převody 2007 do 2008 (postupy již v novém WinFASu neplatí!!!)
Zde jsou všechny všechny návody k Převodu no nového roku týkajícího se WinFAS - WinFAS:

Stručný popis převodu ze starého do nového roku
Číselník tvorby účtů - přidání nové položky

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    17.01.2022    | Článek:    445    |     www.WinFAS.cz