Článek: 479 | Naposledy změněno: 20.01.2020

Převod zvířat do nového roku

Pořizování pohybů je omezeno obdobím jednoho roku, pro který byla založena databáze firmy. 

Kdy začít s převodem zvířat do nového roku?

 • Dobu převodu zvířat nejčastěji určuje požadavek ÚE na včasnost hlášení (hlášení za skot, ovce a kozy do 7 dnů, prasata do 15-tého v následujícím měsíci).
 • Jinak dle účetní jednotky nebo dle jiných specifických požadavků.
Co je třeba provést před vlastním převodem dat?
 • Pohyby zvířat (je třeba pořídit a provést důkladnou kontrolu stavů zvířat!)
 • Uzávěrky KD
 • Převody dat ze zvířat do majetku
 • Spojováky zvířat i majetků zvířat
 • Doporučujeme vytisknout inventurní seznam zvířat a potvrdit správnost údajů.

Vlastní převod:

 • V nové firmě spusťte aplikaci *9807 Převod do nového roku.
 • Vyberte režim B - Převod dat do nové firmy.
 • Spusťte převod MAJ2P - Prvotní převod majetku.
 • Pak spusťte převod ZVR - Převod zvířata do nového roku.
 • Převod MAJ2F se provádí až po kontrole veškerého majetku!!! (v rámci převodu se převádí i vazby čísel zvířat na majetky, tedy pokud při převodu MAJ2P neexistovali veškeré majetky zvířat finální převod vazby doplní)
Pozor: Převody by měla provádět pouze osoba odpovědná za daný modul!
 
A co po převodu?
 • V nové firmě si zkontrolujte počáteční stavy na konečné stavy staré firmy.
 • Nastavte cenu přírůstků a příchovků pro nový rok (*3302).
 • Informujte odpovědnou osobu o možnosti pořizovat pohyby.

Pozor:

 • Po převodu Zvířat, lze do majetku předávat pouze nová zařazení (zvířata zařazená v novém roce).
 • Vyřazení a změny zvířat lze předávat až po konečném (finálním) převodu majetku (MAJ2F). Dokud se neprovede MAJ2F je veškerý majetek  (kromě nově zařazených) aktivní ve staré firmě, kde s ním ještě mohou být prováděny různé operace (např. daňové optimalizace, pozastavení odpisu).
 • Po převodu se ve "staré" firmě automatický uzamknou agendy modulů Zvířata a Zootechnická evidence. Při pokusu o pořízení dat do této firmy je pak uživatel informován o provedeném převodu. 
Zrušení převodu zvířat
 • Při zjištění neúplnosti převedených dat je možné provést v aplikaci *9807 zrušení převodu, pro otevření staré firmy a opakovaný převod dat.
 • Po nasledném převodu se však přemažou všechna data pořízena v nové firmě.
 

 

Autor:    Ing. NEČAS Václav    | Posl.změna:    20.01.2020    | Článek:    479    |     www.WinFAS.cz