Článek: 416 | Naposledy změněno: 16.08.2017

Základní kontroly účetnictví

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Rozcestník převodů do nového roku


Než uzavřete účetnictví roku, proveďte si minimálně tyto kontroly. Pokud jste přecházely z jiného Softwaru, mohou se vyskytnout chyby, které především souvisí ještě s převody z FASu či jiného SW.

POZOR: Snažte se vše provést ještě do konce starého účetního období!!

PS = KS.
Zkontrolujte si, že souhlasí Počáteční stavy účetnictví na konečné z minulého roku (v IQ sestavě účetní data ÚD).

Kontrola okruhů
Sestavy / Kontrolní sestavy / Kontrola okruhů účtování. Výsledky hospodaření z rozvahových a výsledkových účtů musí být shodné. Ostatní okruhy účetnictví (vnitro, podrozvaha), pokud pro ně máte náplň, musí vykazovat nulové rozdíly.

Kontrola výsledků
IQ - účetní data (ÚD) - vybrat hlavní knihu, vybrat jen třídu účtů nejprve rozvahové (0-4), pak výsledkové (5-6) za období od - do celý rok. Výsledky v obou sestavách musí vyjít stejně a musí souhlasit na Kontrolu okruhu účtování.

Kontrola zaklíčování (jen kdo klíčuje)
Pokud klíčujete: IQ - účetní data zaklíčovaná. Zadejte např. jen sumář (např. za střediska) - výsledek musí vyjít stejný jako z hlavní knihy.

Dodavatelsko-odběratelské saldokonto
Kontrola saldokonto na účetnictví:

Kontrola starých dokladů v saldu:

V kontrole salda můžete mít staré účetně vyřízené faktury, které se do aktuálního účetního období dostaly nedopatřením a zde již nemají vůbec (!) být.(Např. nenapárováním úhrady na fakturu,...). V aplikaci *1018 tlačítko STORNO - faktury vymazat.

Kontrola účetního salda (hlavně účet 111, 131) 
IQ Účetní data, sestava Účetní saldo. Pokud jste ji zatím nevyužívali na odsouhlasení, můžete si ji stáhnout z internetu (návod +482 - na konci stránky) ve správě šablon IQ účetní data. Na druhé záložce je to údaj Par. symbol pro saldo.

Účetní výkazy - základní obecné kontroly 

  • aktiva = pasiva,
  • výsledek v rozvaze se rovná výsledku ve výsledovce,
  • hodnoty minulého období se rovnají předešlému roku.

Kontrola záloh

Účetnictví / Sestavy / Úhrady / Zálohy / Nepoužité zálohy v knize. Zde Vám musí souhlasit celková suma daně daňových dokladů z plateb a suma záloh dle účtů na hlavní knihu.

Kontrola nezaúčtovaných dokladů - pokud se jedná o kontrolu uzávěrky jakéhokoliv období, pak zkontrolujte zda máte zaúčtované všechny doklady pro dané období (Sestavy / Zúčtování / Nezaúčtované doklady v knize)

Autor:    Dis. KALASOVÁ Barbora    | Posl.změna:    16.08.2017    | Článek:    416    |     www.WinFAS.cz