Článek: 656 | Naposledy změněno: 28.08.2008

Kontrola dodavatelsko - odběratelských saldokontních účtů

Tato kontrola se týká odsouhlasení účtů, které mají vazbu na knihy závazů (321…) nebo pohledávek (311…). Rozdíly hlavně vznikají z nepřesného převodu dat z jiného SW nebo zaúčtováním těchto účtů jinde než na saldokontních knihách.

Výchozí zásady

1.    Příslušný saldokontní účet, který je rozepsán na jednotlivé faktury v účetní knize, nesmí být účtován obecným dokladem. Veškeré účetní zápisy s tímto saldokontním účtem musí být prováděny pouze a jen ve vazbě na fakturu v příslušené knize závazků nebo pohledávek.
2.    Kontrolu provádět průběžně. Nevadí nezaúčtované faktury. Lze odsouhlasit jen zaúčtované faktury.

3.    Po převodu faktur z jiného SW je nutné provést (můžete provádět libovolněkrát) – viz návod +502:

3.1.    *9807 - vlevo nevybíráte žádnou firmu
3.2.    Tlačítko Speciální - rozbalovátko - Speciální převody - PSS Počáteční stavy salda - zaškrtnete a dáte tlačítko Proveď. Pokud toto provedete lze vidět v hlavní knize u počátečních stavů saldokontních účtů čísla faktur s klienty. Zaúčtování lze vidět i v *1018 Prohlížení knih. Faktury jsou zúčtovány 701/321, respektive 311/701 (příspevkové 961/321 či 311/961).
4.    Pro výchozí kontrolu Vám může posloužit IQ saldo x účto. Na tomto IQ vždy zadejte jen jeden konkrétní saldokontní účet ( je to z důvodu rychlosti).

 

Postup kontroly saldokonta na hlavní knihu

Odsouhlasení počátečních stavů

5.    IQ saldo ( - pokud si nezaložíte extra sestavu pak např. neuhrazené závazky, pohledávky)
5.1.    Musíte zadat datumy pro výběr tak, aby jste vytvořili stav k 1.1.- záložka Strana 2 - Datum evid. období do 31.12.RR   (předchozího roku)
5.2.    Datum úhrady do - totéž datum
5.3.    Zadat modrý údaj účet (Strana 1)
5.4.    Odškrtněte zatím zbytečné modré údaje Doklad, Klient, Saldodatum,….
5.5.    SQL - sestava - sumář podle účtů
6.    IQ účetní data (ÚD) - např. hlavní kniha
6.1.    Stačí zaškrtnout jen počáteční stavy

7.    Čísla na těchto výše uvedených sestavách musí souhlasit.

8.    Pokud nesouhlasí:
8.1.    Provést opakovaně tyto sestavy s tím, že se postupně přidávají další údaje k zobrazení (postupuje se tedy od nejhrubšího třídění až po jednotlivé doklady
8.2.    Lze si vybrat jen příslušný účet
8.3.    Zadat zobrazení klienta (účetní knihy)
8.4.    Dostanete sumáře podle klientů (účetní knihy)
8.5.    Klient (účetní kniha), čísla která se liší - opakujete tyto sestavy, že si zadáte jen tohoto klienta (jen konkrétní účetní knihu) a zaškrtnete si zobrazení dokladů.

 

Odsouhlasení zůstatků

9.    IQ saldo:
9.1.    Použijete stejné sestavy , jen v IQ saldu nezadáte do podmínek žádné datum
9.2.    Pokud nemáte všechny faktury  zaúčtované - nutné zaškrtnout zelenou podmínku u předpisů i u úhrad jen zaúčtované (zaúčt.)
10.    Pokud je rozdíl na hlavní knihu - postup stejný jako u počátečních stavů - sumář podle klienta atd.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    28.08.2008    | Článek:    656    |     www.WinFAS.cz