Článek: 3005 | Naposledy změněno: 03.12.2021

Záloha z mezd - pořízení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Při výplatě zálohy zaměstnanci lze nově vytvořit závazek z mezd k okamžitému vyplacení.
Zaměstnancům, kterým je možné vyplácet zálohu na mzdu, je nutné nastavit „parametry“ zálohy.

Pořízení zálohy je umožněno ve více mzdových aplikacích a pokladnou - návod +3030.
Mzdové aplikace: *7029, *7036, *5557 a *5559
Mohou ji pořídit uživatelé s přístupovými právy pro mzdy nebo na pořízení zálohy.

Při uložení zálohy se automaticky vytvoří mzdový závazek k okamžitému vyplacení pokladnou / převodem na účet.

Pro zálohy z mezd existuje samostatné „období“.  Tímto obdobím se určuje, do jakého měsíce vyplacení zálohy spadá. Tj. pokud zpracováváte čisté mzdy, období pro zálohy by mělo být nastavené na měsíc dopředu.

Např. zpracováváte mzdy za září (výpočet ČM), vyplácíte zálohu 10.10.,období pro MZDY_ZALOHY = říjen.

Nastavení číselníku, viz návod +3004

Nastavení povolení zálohy *7011

Zaměstnancům, kterým je možné vyplácet zálohu na mzdu, je nutné nastavit „parametry“ zálohy.

Apl. *7011 Zaměstnanci, tl. UPRAV, rozbalte tl. Výplata - zvolte možnost Záloha tvořená z agendy RLZ.

 • měsíční limit: nepovinný údaj
  • pokud bude vyplněn, při pořízení zálohy/více záloh bude tento limit kontrolován, nepůjde překročit
 • parametry platby: příkazem / hotově
  • u zam_ce mohou být nastaveny obě varianty
   • při pořízení zálohy se zvolí možnost, jak má být vyplacena
  • pokud bude nastavena pouze jedna, při pořízení se nabídne tato možnost


Záloha – závazek z mezd

Vytvořený závazek ze zálohy bude uložen do knihy MzPl se stejnou číselnou řadou jako pro výplaty.

Firmy, které chtějí pro zálohy jinou knihu, vč. samostatné číselné řady, provedou nastavení dle návodu +3004, bod2).

 

Pořízení zálohy

Zálohu z mezd včetně zaknihování k následnému vyplacení lze pořizovat v mzdových aplikacích.

 • *7029 Pořízení mezd, tl. Zpracování
 • *7036 / *7044 Mzdy předvýběr – tl. Zálohy
 • *5557, *5559 Mzdová výroba – tl. Zálohy

 Okno pořízení je v uvedených aplikací shodné.

 • Nastavte období *8000, do kterého se má tvořit záloha
  • např. zpracováváte mzdy za září, ale zálohu pořizujete již do října
 • Spusťte apl. *7029
 • Rozbalte tl. Zpracování
  • Vyberte možnost Záloha z mezd ….
 • Pořiďte zálohu na mzdu, uložte tl. OK


 • Po uložení zálohy se automaticky vytvoří závazek k vyplacení pokladnou nebo na účet


Pokud v rámci měsíce pořizujete zam_ci zálohu/y a máte nastaven měsíční limit pro zálohy, při překročení limitu budete upozorněni.


Storno zálohy

Nevyplacený závazek (pokladnou, bankou) je možné stornovat přímo na okně pořízení zálohy. Klepnutím na tl. ZávazekPotvrzením dotazu bude závazek vymazán (1).

U „odknihované“ zálohy lze změnit způsob platby, nebo výši zálohy a tl. OK vytvořit opět závazek k vyplacení.
Pokud nemá být záloha pořízena vůbec, výmaz dokončete tl. Smaž2/Smaž1.


Další způsobem je výmaz závazku v apl. *1018 – zobrazení dle knihy Mzpl/Mzpz – konkrétního dokladu tl. Storno (dokladu). Následně na okně Pořízení zálohy dokončit výmaz zálohy, případně zálohu upravit k následnému vyplacení.

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    03.12.2021    | Článek:    3005    |     www.WinFAS.cz