Článek: 3363 | Naposledy změněno: 27.06.2023

Pracovní kalendář - hromadné přiřazení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Pracovní kalendář je možné přiřadit hromadně více zaměstnancům v aplikaci *7043. Na kartě zaměstnancě apl. *7011 se provádí individuální přiřazení.

 

Popis aplikace *7043

 • Sestava – zobrazení naplánovaných směn kalendáře
 • Úvazek hrom. – možnost přiřazení pracovní kalendáře více zaměstnancům
 • Přidej – vytvoření nového kalendáře
 • Uprav – úprava existujícího kalendáře
  • Plánování Výjimek


  

Hromadné přiřazení kalendáře

Označit pracovní kalendář – tl. Úvazek hrom.

 • Platnost úvazku od: vyplňte datum
 • Přidat nové úvazky s vybraným kalendářem a nastavit jim tyto údaje
  • Nastavit parametry pro kalendář
 • Ve spodní části okna se načtou kalendáře, pokud je tento kalendář u nějakého PPV uložen
  • Načtený kalendář – tl. Úvazek u PPV, lze provést editaci stávajícího nastavení
 • Přidej, přiřadíte kalendář dalším PPV


 K zaměstnanci se do úvazku doplní nová platnost s pracovním kalendářem - apl. *7011.

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    27.06.2023    | Článek:    3363    |     www.WinFAS.cz