Článek: 2470 | Naposledy změněno: 26.06.2020

Zobrazení osvobozeného plnění zaměstnavatele na mzdovém listě

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Zobrazení ne/peněžního plnění zaměstnavatele dle § 6 odst. 9 písm. zákona o daních z příjmů, uvedeno na příkladu stravování.

Pořízení ve mzdách

 

Ve mzdách pořídíte na DM 8997-xx hodnotu plnění zaměstnavatelem, např.:

 • 8997 – 00 Osvobozené plnění zam-tele ML
 • 8997 – 01 Osvobozené – rozvoj, rekvalifikace
 • 8997 - 02 Osvobozené – stravování
 • 8997 - 04 Osvobozené - rekreace ,....
 • Můžete si vytvořit vlastní specifikaci DM, např. s nastavením sazby*množství, dle návodu +564
  • sazba bude uložena na spec, množství bude pořízeno ručně, nebo importním souborem 

Ruční pořízení v apl. *7029

 

Pořízení automatické hrubé věty

Pokud máte u zaměstnanců ve mzdách pořízenou srážku za stravu/stravenky a údaj množství je vyplněn. Lze nastavit aut. hrubou větu pro plnění zaměstnavatele:

 • apl. *7033 Aut. věty pro všechny zam_ce (případně v apl. *7039)
 • oblast Hrubé mzdy
 • příklad nastavení
  • DM 8997 - 23: výpočet sazba*množství (sazba uložena na specifikaci)
  • údaj-vytvořit: množství
  • převzetí: % z druhu mzdy
  • hodnota (% z DM): 100,00
  • Kód: zadejte DM, který je pořízen za srážku (7430,7431)
   • Sp - kód specifikace


Při výpočtu čistých se automaticky pořídí DM 8997-23, do údaje množství se převezme hodnota z již pořízené srážky (7430-21), která bude vynásobená sazbou (uložená na spec. 23).

 

Zobrazení na ML, výplatní listině

 

Tento druh mzdy se zobrazuje na mzdovém listě, v části Zaměstnanec celkově.

Pokud chcete, aby se zobrazoval na výplatní listině. Nastavíte si podmnožinu DM v apl. *107, název podmnožiny je libovolný, zde si nadefinujete DM, které další se mají zobrazovat na výpl. listině - např. 8997-02.

Tuto podmnožinu vyberete v apl. *7030 – Parametry


Nastavení účtování

Nepeněžní plnění zaměstnavatele je evidenční druh mzdy, o kterém se neúčtuje. Tento druh mzdy zadejte do neúčetní skupiny druhů mezd - apl. *8014, oblast Mzdy.


Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    26.06.2020    | Článek:    2470    |     www.WinFAS.cz