Článek: 835 | Naposledy změněno: 20.03.2009

Procentické prémie - % příplatek k základní mzdě

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Pokud se mají zam-ci počítat procentické prémie z více druhů mezd, pak lze ve WF nastavit , aby se tento druh tvořil automaticky při čistých mzdách.
Nastavení:
1) V číselníku algoritmů *7028 si u druhu  9905 zadáte druhy mezd ze kterých se mají počítat procentické prémie.
- postavte na požadovaný druh  9905, tl. Uprav, v následujícím okně přes tl. Přidej 2 zadejte druhy mezd, které mají vstupovat do procentických prémií.

2) V číselníku druhů mezd *7027 si vytvoříte vlastní specifikaci k druhu mzdy 2290 Ostatní příplatky, lze nastavit u jakéhokoliv druhu mzdy – např. 2580
- postavte se na druh mzdy 2290, tl. Uprav, tl. Specifikace, tl. Kopíruj 1 – do pole Sp zadejte čís. 21 a do Názvu specifikace druhu mzdy % příplatek k základní mzdě
- ve spodní části obrazovky přepište údaje u položky: sazba, koeficient a peníze, dle obrázku níže

3) Nově vytvořený druh mzdy 2290-21 % příplatek k základní mzdě zadáte všem zam-cům do aut. vět v apl. *7033

Ve spodní části okna posuňte posuvníkem doprava, ve sloupci součtuj jiný údaj vyberte možnost peníze.

4) Zaměstnancům, kterým chcete poskytovat % příplatek k základní mzdě zadáte v apl. *7031 Sazby u pracovněprávních vztahů - výši procenta jako sazbu 0025-03 (prémie procentické). Procento zadejte jako celé číslo (př. 20% = 20). Sazba může mít omezenou platnost, ale vždy musí být zadáno od kdy sazba platí.


Tento příplatek se bude aut. vytvářet (při čistých mzdách)  jenom těm zam-cům , kteří budou mít zadanou platnou sazbu.

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    20.03.2009    | Článek:    835    |     www.WinFAS.cz