Článek: 3130 | Naposledy změněno: 19.04.2022

Oznámení o nástupu do zaměstnání / skončení - 1.4.2022

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Při tvorbě přihlášky/odhlášky ze zaměstnání postupujte podle návodu +569

Od 1.4.2022 při skončení zaměstnání budou na formuláři údaje pro potřeby Úřadu práce - Informace pro podporu v nezaměstnanosti - strana 2


V případě vybrání důvodu neposkytnutí podkladů pro ÚP typu 1 (úmrtí pojištěnce) a 2 (starobní důchod) se nevyplňují žádné údaje z části 9.
V případě vybrání typu 3 (vybraná zaměstnání) nebo v případě uvedení druhu výdělečné činnosti M, N, O, P, Q, R, S se nevyplňují údaje „Druh zaměstnání“, „Důvod ukončení pracovněprávního vztahu“ a „Důvod ukončení služebního
poměru“ z části 9.

 1. Druh zaměstnání
  • dle číselníku druhů zaměstnání pro ÚP (podpora v nezaměstnanosti)
   • 1 - pracovněprávní vztah
   • 2 - služební poměr podle zákona č. 234/2014 Sb.
 2. Doba trvání zaměstnání
 3. Doba důchodového pojištění
  • uvádí se konkrétní období nebo jednotlivé intervaly za posledních 24 měsíců před skončením zaměstnání
 4. Výše průměrného nebo pravděpodobného měsíčního čistého výdělku 
  • při tvorbě odhlášky se počítá průměrný měsíční výdělek
  • zaměstnanenc musí mít pro dané období uloženou sazbu PHV 0001-00

 5. Výše nároku na odstupné, odbytné, odchodné, včetně informace a zda bylo vyplaceno
  • při ukončení zaměstnání vyplníte i důvod, podle zvoleného kódu se doplní jestli má zam_ce nárok na odstupné či ne
   • '127','203','206','209','212' = bude vyplněno ANO
   • jestli bylo vyplaceno odstupné/odchodné v plné výši vyplňte na odhlášce (Ano / Ne)   • pokud při pořízení odstupného vyplníte do údaje množství násobek příjmu, tento údaj se předvyplní do odhlášky

 6. Způsob a důvod skončení zaměstnání
  bude vyplněno podle důvodu ukončení z apl. *7011:
  1. Ukončení PP cizince či osoby bez státní příslušnosti (§ 48 odst./3 zák. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP‘‘))
  2. Dohodou se zaměstnavatelem (§ 49 ZP)
  3. Výpověď ze strany zaměstnance (§ 50 odst. /3 ZP)
  4. Organizační důvod (§ 52 písm. /a-c ZP
  5. Zdravotní důvody (§ 52 písm./d, § 52 písm. /e, § 56 odst. /1 písm. a ZP)
  6. Zaměstnanec nesplňuje předpoklady nebo požadavky pro výkon sjednané práce (§ 52 písm. /f ZP)
  7. Porušení povinností zaměstnancem zvlášť hrubým způsobem (§ 52 písm. /g první část věty nebo § 55 odst. /1 písm. b ZP)
  8. Soustavné méně závažné porušení povinností zaměstnancem (§ 52 písm. /g druhá část věty ZP)
  9. Porušení režimu dočasně práce neschopného zvlášť hrubým způsobem (§ 52 písm. /h ZP)
  10. Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu pravomocného odsouzení pro úmyslný trestný čin
   (§ 55 odst. /1 písm. a ZP)
  11. Porušení podstatné povinností zaměstnavatelem (§ 56 odst. /1 písm. b ZP)
  12. Doba určitá (§ 65 ZP)
  13. Ve zkušební době zaměstnavatelem (§ 66 ZP)
  14. Ve zkušební době zaměstnancem (§ 66 ZP)

 

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    19.04.2022    | Článek:    3130    |     www.WinFAS.cz