Článek: 662 | Naposledy změněno: 24.09.2008

Zákonné pojištění zaměstnanců – nastavení ve WinFASu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání stanoví vyhláška MF č. 125/1993 Sb.

Každý zaměstnavatel je povinen odvádět za zam-ce určenou sazbu v promile ze základu pro sociální pojištění. Výše promile se určí podle převažují základní činnosti tvořící předmět podnikání zaměstnavatele, tzv. OKEČ (od 1.1.2008 CZ NACE).

Úhrady se provádí čtvrtletně do 30.4., 31.7., 31.10. a 31.1. ze základu z minulého čtvrtletí.

Pojistné se platí  České pojišťovně č.ú. 90034-17433-021/0100, nebo Kooperativě 40002-50404-011/0100; VS = IČO zaměstnavatele

Při zaknihování v *7040 v měsíci na konci čtvrtletí (3,6,9,12) může automaticky vzniknout závazek na tzv. úrazové pojištění – v knize MZPL.
Je nutné nastavit následující body, jinak závazek při zaknihování ani účtování při spojováku vznikat nebude (jako dosud).

1) *7032 Parametry plateb, u druhů mezd vybrat rozbalovátkem Úrazové pojištění a tl. Přidej pořídit nový řádek.
- druh mzdy: 8998 Zákonné pojištění prac. úrazy
- klient a bankovní účet: zadat  pojišťovnu (ČP, Kooperativa)
- konstantní symbol: 3558
- variabilní symbol: IČO


2) *7030 Parametry agendy RLZ
2.1 zadat sazbu pojištění – promile zadané jako desetinné číslo (podle přílohy č. 2 vyhlášky 125/1993 Sb. ve znění
       vyhlášky 487/2001 Sb.)
2.2 zadat, do kterého čtvrtletí se má pojistné účtovat spojovákem (*1020)
 a) do čtvrtletí, ze kterého bylo vypočteno – účtováno v posledním měsíci minulého
     čtvrtletí (3,6,9,12)
 b) do čtvrtletí, na které je placeno – účtováno v prvním měsíci následujícího čtvrtletí
     (4,7,10,1)


 poznámka: promile 7,0 se zadá jako des. místo 0,007


3)
*8014 tvorba účtů, oblast: Mzdy,
    
   a) chcete účtovat o předpisu ve spojováku (*1020), dle nastavení bodu 2.2:
   - skupina: 8998-00,
   - hodnota: 8998-00,
   - vlastní účtování: všeobecné,
   - md/dal: 548/379.  


  b) nechcete účtovat o předpisu ve spojováku (*1020); v tomto případě nemá význam
      nastavení v bodě 2.2
   - skupina: NEUC neúčetní
   - hodnota: 8998-00
   - vlastní účtování: všeobecné
   - md/dal: neúčtovat

Do základu výpočtu pojištění vstupují pouze pracovněprávní vztahy dle zákoníku práce (u nich vzniká případná náhrada). Pokud vzniklý závazek kontrolujete v IQ mzdy u PPV (druh mzdy 9100, zobrazit množství x koeficient), na záložce Druh PPV si zvolte zelený údaj Typ PPV: všechny PPV dle zákoníku. Nebudou se zobrazovat statutární orgány, společníci a jednatelé bez PPV atd.


 


 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    24.09.2008    | Článek:    662    |     www.WinFAS.cz