Článek: 1602 | Naposledy změněno: 22.01.2015

Slevy na vyživované osoby (děti) od roku 2015

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

 

V  úpravě zákona  §35c je nová diferencovaná výše daňového zvýhodnění „podle počtu vyživovaných osob“ ve společně hospodařící domácnosti.


 

 V rámci společně hospodařící domácnosti se posuzují děti „dohromady“, výše daňového zvýhodnění není závislá na pořadí narozených dětí, ale jedná se o dohodu poplatníků.

Doporučujeme:

 • aby všechny děti uplatnil pouze jeden z poplatníků (manželů) a druhý žádné - budete mít jednodušší dokládání
 • starším dětem (které budou končit studium) dávat vyšší pořadí - v případě ukončení nebudete muset ostatní děti přečíslovávat a dokládat.
    

Nastavení ve WinFASu
Změny nastavení se provádí v aplikaci *7011.

 • označíte zaměstnance, tl. UPRAV
 • tl. DANĚ
 • označíte vyživovanou osobu (1)
 • u údaje Uplatnit klepnutím na žlutou složku změníte pořadí (2)
  • zadáte pořadí 1,2,3,… 0 = Neuplatňovat
  • je zde kontrola na duplicitu pořadí 1. a 2.
  • vyjímka lze u druhů a jejich dětí mimo společnou domácnost
  • jestli je vyživovaná osoba ZTP/P, klepnutím na žlutou obálku se udělají zatržítka, pořadí se přebírá z řádku Uplatnit
 • stejným způsobem budete postupovat u dalších dětí


 

 Můžete si také zadat další děti ve společné domácnosti, na které zaměstnanec zvýhodnění neuplatňuje (nezaškrtávat údaj Uplatnit).  Tyto se pak na „POTVRZENÍ zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“ zobrazí s kódem N.  Pokud tyto další děti v *7011 zadané nemáte (pro nic jiného není potřeba), můžete je následně dopsat před tiskem do PDF formuláře zobrazeného na monitoru. 

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    22.01.2015    | Článek:    1602    |     www.WinFAS.cz