Článek: 3385 | Naposledy změněno: 15.08.2023

Zaměstnanec poživatel důchodu - nastavení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

U zaměstnance poživatele důchodu (starobní, invalidní, předčasný, …) provedete nastavení v aplikaci *7011 Zaměstnanci tlačítko Důchody:

  • Přiznán od (povinný) 
  • Pobírán od(nepovinný - výplata důchodu)
  • Předčasný důchod, který je možné zobrazit v IQ-Zaměstnanci.


 

Na záložce Pojištění a ostatní údaje vyplňte, že pro zaměstnance neplatí minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění z důvodu pobírání důchodu.

Pokud přiznání důchodu nastane v průběhu měsíce, nastavení na této záložce provádíte až následující měsíc, kdy podmínka platí celý měsíc. V měsíci přiznání pořídíte do mezd, za dny kdy zaměstnanci byl přiznán důchod, počet KD na druh mzdy

  

Použití údajů:

Pokud je zaškrtnutý údaj Předčasný důchod, je povinnost vyplnit datum Nárok na starobní důchod od na záložce Mzdové údaje v základním pořízení zaměstnance. Ten vyplňuje také v opačném případě, pokud zaměstnanec po datu vzniku nároku přesluhuje.

Pokud je důchod pobírán (vyplácen) a neznáte datum od kdy, vyplňte datum Pobírán od stejné jako datum Přiznán od.

Pokud je důchod pouze přiznán, ale není vyplácen, ponechte datum Pobírán od prázdné. V tom případě se důchod nebude zobrazovat na Příloze k žádosti o nemocenské dávky. Pokud se zároveň jedná o předčasný důchod (např. vlna žádostí o důchod před silvestrem 2022), označte volbu Předčasný.

Na ONZ oznámení zaměstnavatele na ČSSZ se přednostně bere datum Pobírán od, a pokud není vyplněno, tak datum Přiznán od.

Hromadné oznámení zaměstnavatele na zdravotní pojišťovny se řídí datem Přiznán od.

Tvorba ELDP (řádek s písmenem D - důchod) se řídí údajem Nárok na starobní důchod od, který je na záložce Mzdové údaje v základním pořízení zaměstnance. Pouze pokud toto datum není vyplněno (což běžně nevyplňujete při nástupu důchodce, kterému byl důchod přiznán již dříve), řídí se tvorba ELDP údajem Přiznán od pod tlačítkem Důchody.

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    15.08.2023    | Článek:    3385    |     www.WinFAS.cz