Článek: 3157 | Naposledy změněno: 25.05.2022

Přílohy v Personalistice

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

V Řízení lidských zdrojů - Personalistice je možné přikládat přílohy v el. podobě. Je možné evidovat přílohy u zaměstnance, k pracovně právnímu vztahu a dále k provedené personální činnosti (nutné mít licenční modul Personalistika).

Všechny uložené přílohy k zaměstnanci/per. činnosti se zobrazují v apl. *7011 – záložka Přílohy vše, tj. ze třech míst pro uložení:

 • *7011 Zaměstnanci, návod +3156
  • lze rozlišit ukládání, za zaměstnance nebo konkrétní PPV
 • *7025 a *7026 Provedené činnosti
  • k provedené a evidované činnosti

 

 Pro vkládání příloh je nutné mít aktivovaný modul Přílohy (žlutá sekce) a nastaveny číselníky pro práci s Přílohami (min. *8810, *8811 a *8813), viz návod +2053.

Šablony pořízení

Přílohu je možné vkládat přímo z apl. *7011 Zaměstnanci, v apl. *7025 / *7026 Provedené činnosti. Nebo v číselníku *8800 Přílohy a následně ji vybrat ve zmíněných aplikacích.

V čís. *8800 Přílohy založte šablony pořízení pro oblast MEZD či PERSONALISTIKY, záleží  jak podrobně chcete přílohy v oblasti RLZ členit. Na šabloně uložte opakující se údaje (Druh přílohy, složku = úložiště), také v jaké aplikaci se má nabízet, číslování dokladů – pokud chcete využívat.

Př. nastavení šablony

Př. Nastavení číslování dokladu a modulu kde se má nabízet

 

 • Dle zvolené šablony a parametrů vložíte přílohu
  • Způsob pořízení: zvolte možnost
   • Vybrat existující (příloha byla nejdříve vložena v apl. *8800)
  • Příloha: na šabloně pořízení je nastaveno číslování podle osobního čísla+čítač, doplňte název přílohy
  • Autor: vyberte z číselníku (lze uložit i na šabloně)
  • soubor: vyberte z místa uložení

 

Přílohy k provedené personální činnosti

Vložení příloh je možné v aplikacích *7025 Provedené činnosti u zaměstnance, nebo v apl. *7026 Zaměstnanci s provedenou činností – využijete např. při hromadném zadávání (uložení prezenční listiny ze školení)

Uložíte činnost (školení, lékařskou prohlídku, ochrannou pomůcku, …), k této činnosti následně uložíte přílohu.

V obou aplikacích je možné filtrovat za oblast činnosti, také za období

 • v apl. *7025 označte uloženou činnost, pak tl. Příloha
  • dle zvolené šablony a parametrů vložíte přílohu
 • v apl. *7026 označte uloženou činnost
 • rozbalte tl. Přílohy, zvolte možnost
  • Nová příloha ke všem zobrazeným provedeným činnostem (hromadně)

 

 •  Potvrďte tl. OK


 • vložte přílohu


 • na záložce Vazby, je zobrazeno navázání přílohy k zaměstnancům


 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    25.05.2022    | Článek:    3157    |     www.WinFAS.cz